Uvjeti korištenja promocije turistički mobilni internet - 2016.


Uvjeti korištenja promocije turistički mobilni internet

1. Aktivacijom posebne Tele2 Mobilni Internet SIM kartice na bonove, korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja
promocije turistički mobilni Internet (u daljnjem tekstu: Ponuda)

2. Promocija na Mobilni Internet Start tarifi dostupna je u razdoblju od 01.lipnja.2016 do 31.siječnja 2017. te
od 09. veljače 2017 do 31.ožujka 2017. samo na Tele2 i INA prodajnim mjestima .

3. Korisnik u sklopu ponude može aktivirati poseban Mobilni Internet Start paket u iznosu od 80Kn i iskoristiti
10Gb podatkovnog prometa u Hrvatskoj sljedećih 14 dana od aktivacije. Nakon 14 dana 10GB se
automatski deaktiviraju i korisnik ostaje na redovnoj Mobilni Internet Start tarifi.

4. Promociju je moguće iskoristiti samo jednom po određenom korisničkom broju.
5. Korisnik može u svakom trenutku aktivirati jednu od Mobilni Internet opcija na bonove Opcija (S, M, L, XL).

6. Prioriteti trošenja podatkovnog prometa su:

? 10 GB iz Ponude turistički mobilni internet
? Promet iz MBB Opcija (ukoliko je korisnik htio više od 10 GB za trošenje pa je aktivirao i jednu od MBB
Opcija)
7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima
u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe
objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa
podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
10. Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.06.2016.