Uvjeti korištenja promocije u časopisu OK prosinac 2016


Uvjeti korištenja promocije u časopisu OK prosinac 2016
1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove iz časopisa OK korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja
promocije OK(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju časopisa OK za prosinac 2016. bit će pakirana Tele2 prepaid SIM kartica na kojoj je početna
tarifa Osnovna tarifa. Na kartici se nalazi 1 kuna. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 90 dana. Po
aktivaciji kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus paket s 30 SMS poruka prema svim mrežama i 30
MB. Bonus paketi imaju valjanost 14 dana od aktivacije.
3. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.
4. Korisnik koji aktivira karticu iz navedene Ponude ostvaruje pravo na dodjelu 1 GB podatkovnog prometa
jednom mjesečno u sljedećih 6 mjeseci 1GB uz uvjet nadoplate računa s bonom Dvadesetpetica ili više.
Dodanih 1GB vrijede sljedećih 30 dana.

5. Svi korisnici koji aktiviraju i nadoplate s minimalno bonom Dvadesetpetica ili više do 31.12.2016 Tele2 SIM
karticu iz članka 2 ovih Uvjeta ostvaruju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Pravila nagradne igre
definirana su zasebnim dokumentom i objavljena na internetskim stranicama Tele2.
6. Ukoliko se promocija aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio
sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata
sljedećeg mjeseca.

7. Ako korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od minimalno Dvadesetpetica , ne gubi pogodnost za
preostale mjesece.

8. Podatkovni paket se dodjeljuje u roku od max 24 h od nadoplate.

9. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi
pravo na promociju.
10. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 30.11.2016.