Uvjeti korištenja promocije UHU i Tele2 2015.

1. Svi korisnici koji u razdoblju od 01.08.2015. do 15.10.2015. kupe 2 UHU proizvoda u Republici Hrvatskoj
imaju pravo na Tele2 prodajnom mjestu kupiti posebni start paket s mobilnim telefonom NOA S11 Atom
i uključenom pre-paid SIM karticom po cijeni od 149 kuna.

2. Za ostvarenje prava na posebnu ponudu Korisnik na Tele2 prodajnom mjestu treba predočiti račun na
kojem se nalaze 2 UHU proizvoda, osobnu iskaznicu ili drugi valjani identifikacijski dokument te OIB.

3. Registracija na Tele2 prodajnom mjestu je obvezna. Korisnik ne ostvaruje pravo na dodatne
pogodnosti za registraciju.

4. Promocija traje do 15.10.2015. ili do isteka zaliha, ovisno o tome što ranije nastupi. S jednim računom
u promociji se može sudjelovati samo jednom. Oba UHU proizvoda trebaju biti na istom računu. Jedan
OIB može promociju iskoristiti samo jednom.

5. Početno stanje korisničkog računa je 3 kuna. Na računu se nalazi 100 SMS poruka i 200 MB
podatkovnog prometa koje će biti aktivirane u roku od 2 h po aktivaciji kartice i valjanost im je 14 dana
od aktivacije. Stanje i valjanost paketa SMSa provjerava se biranjem kombinacije *150*7#, odnosno za
podatkovni promet *150*8#. Stanje paketa može se provjeriti i biranjem kombinacije *150#, potom 1.

6. Nakon što korisnik prvi put nadoplati svoj račun s 50 ili više kuna, ostvaruje pravo na dodatne bonus
kune u trajanju od sljedećih 12 mjeseci i to na način da ostvaruje 50% bonus kuna za prvu mjesečnu
nadoplatu računa bonom od 50 ili više kuna.

7. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način:, ako je prva mjesečna nadoplata
50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus
kuna na račun. Ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna,
a ako je prva nadoplata 400kn korisnik će dobiti 200 bonus kuna.

8. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema
svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti
na međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti.

9. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:

a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju paketi
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley, Totalna i Klasik.
b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150#
isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta (Paket
50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka),
odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3
GB).
c) zatim se troše Bonus kune,

d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

10. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti
obaviješten SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i
valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i
valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

11. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi
pravo na promociju.

12. Jamstvo na mobilni telefon je 12 mjeseci. SIM kartica će biti aktivirana na prodajnom mjestu pri kupnji.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.08.2015.