Uvjeti korištenja promocije UHU i TELE2 2017

Uvjeti korištenja promocije UHU i TELE2 2017.

1. Svi korisnici koji u razdoblju od 15.8.2017. do 15.10.2017. kupe 3 UHU proizvoda u Republici Hrvatskoj imaju
pravo na Tele2 prodajnom mjestu od 25.8.2017. kupiti posebni paket s mobilnim telefonom Noa Core Stilo i
uključenom pre-paid SIM karticom po cijeni od 399 kuna.

2. Za ostvarenje prava na posebnu ponudu korisnik na Tele2 prodajnom mjestu treba predočiti račun na kojem
se nalaze 3 UHU proizvoda, osobnu iskaznicu ili drugi valjani identifikacijski dokument te OIB. Korisnik promocije
može biti samo fizička osoba.

3. Registracija na Tele2 prodajnom mjestu je obvezna. Korisnik ne ostvaruje pravo na dodatne pogodnosti za
registraciju.

4. Promocija traje do 15.10.2017. ili do isteka zaliha, ovisno o tome što ranije nastupi. S jednim računom u
promociji se može sudjelovati samo jednom. Sva tri UHU proizvoda trebaju biti na istom računu. Jedan OIB
može promociju iskoristiti samo jednom.

5. Početno stanje korisničkog računa je 10 kn na bonus računu. Na računu se nalazi i 5 GB podatkovnog prometa
koji će biti aktivirani u roku od 24 h po aktivaciji kartice. Valjanost početnih 10 bonus kn i 5 GB ističe 30. dan od
dana aktivacije. Stanje i valjanost bonus kuna i paketa za podatkovni promet provjerava se biranjem kombinacije
*150# ili slanjem besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880.

6. Korisnik ostvaruje pravo i na promociju od 1 dodatnog GB jednom mjesečno, tijekom 12 mjeseci od aktivacije,
za prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom Dvadesetpetica ili većim. Mjesec u kojem korisnik aktivira promociju
gleda se kao prvi mjesec osim ukoliko je promocija aktivirana od 25. do zadnjeg dana u mjesecu.
Ukoliko korisnik aktivira promociju od 25. do zadnjeg dana u mjesecu, ti dani će se pribrojiti sljedećem
kalendarskom mjesecu te će se to razdoblje računati kao jedan razdoblje u kojem se treba izvršiti nadoplata
računa bonom.
Za dobivanje dodatnog podatkovnog paketa, korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama bonova. Ako korisnik
jedan mjesec ne nadoplati račun bonom Dvadesetpetica ili većim, promocija će biti deaktivirana.
Podatkovni paket će biti dodijeljen unutar 24 h od nadoplate računa bonom i ima valjanost od 30 dana. Paket
se zbraja s eventualno preostalim iznosom iz početnog paketa s 5 GB.

7. Ako korisnik aktivira tarifu s uključenim podatkovnim paketom, podatkovni paket iz tarife ima prioritet trošenja
u odnosu na pakete iz promocije. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova
na pretplatu korisnik gubi pravo na promociju.

8. Jamstvo na mobilni telefon je 12 mjeseci. SIM kartica će biti aktivirana na prodajnom mjestu pri kupnji.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti
poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.

10. Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.8.2017.