Uvjeti korištenja promocije UHU i Tele2 2018

Uvjeti korištenja promocije UHU i TELE2 2018.
1. Svi korisnici koji u razdoblju od 05.08.2018. do 30.09.2018.(promotivni period) kupe 3 UHU
proizvoda u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Korisnici) imaju pravo na Tele2 prodajnom mjestu
u promotivnom periodu kupiti posebni paket s tabletom HUAWEI MediaPad T3 10 i uključenom SIM
karticom na bonove po cijeni od 749 kuna (u daljnjem tekstu: Paket), uz dodatan uvjet da registriraju
broj. Korisnici kupovinom Paketa pristaju na ove uvjete korištenja promocije UHU i Tele2 2018 (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Za ostvarenje prava na kupovinu Paketa, Korisnik, koji može biti samo fizička osoba, na Tele2
prodajnom mjestu treba predočiti račun na kojem se nalaze 3 UHU proizvoda kupljena unutar
promotivnog perioda te ispuniti zahtjev za registraciju (vidi točku 3. ovih Uvjeta korištenja).
3. Registracija Korisnika prilikom kupovine Uređaja je obvezna, a prilikom koje Korisnik dalje podatke
poput imena i prezimena, broja telefona, OIB-a, adrese, email (ako ga korisnik ima). Korisnik ne
ostvaruje pravo na dodatne pogodnosti za registraciju.
4. Promotivni period traje od 05.08.2018. do 30.09.2018. ili do isteka zaliha Paketa, ovisno o tome što
ranije nastupi.
5. Korisnik može kupiti Paket samo jednom po svom OIBu i samo s jednim računom na kojem se nalaze
sva tri UHU proizvoda.
6. Korisnik aktivacijom SIM kartice iz Paketa dobiva 10 GB podatkovnog prometa koji će biti aktivirani
u roku od 24 h po aktivaciji kartice. Njihova valjanost ističe 30. dan od aktivacije.
7. Stanje i valjanost računa Korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150# i tipka za poziv, slanjem
besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880 ili na Moj Tele2.
8. Korisnik ostvaruje pravo i na druge redovne promocije prema uvjetima korištenja istih.
9. Deaktivacijom SIM kartice, prelaskom s bonova na pretplatu ili prijenosom broj u drugu mrežu,
Korisnik gubi pravo na korištenje 10 GB iz Paketa
10. SIM kartica će biti aktivirana na prodajnom mjestu prilikom kupovine.
11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za
zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti
mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 05.08.2018. i izmijenjeni su 13.09.201.9