Uvjeti korištenja promocije UHU i Tele2 2018

Uvjeti korištenja promocije UHU i TELE2 2018.
1. Svi korisnici koji u razdoblju od 05.08.2018. do 30.09.2018.(promotivni period) kupe 3
UHU proizvoda u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Korisnici) imaju pravo na Tele2
prodajnom mjestu u promotivnom periodu kupiti posebni paket s tabletom HUAWEI
MediaPad T3 10 i uključenom SIM karticom na bonove po cijeni od 749 kuna (u daljnjem
tekstu: Paket), uz dodatan uvjet da registriraju broj. Korisnici kupovinom Paketa pristaju
na ove uvjete korištenja promocije UHU i Tele2 2018 (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Za ostvarenje prava na kupovinu Paketa, Korisnik, koji može biti samo fizička osoba, na
Tele2 prodajnom mjestu treba predočiti račun na kojem se nalaze 3 UHU proizvoda
kupljena unutar promotivnog perioda te ispuniti zahtjev za registraciju (vidi točku 3. ovih
Uvjeta korištenja).
3. Registracija Korisnika prilikom kupovine Uređaja je obvezna, a prilikom koje Korisnik dalje
podatke poput imena i prezimena, broja telefona, OIB-a, adrese, email (ako ga korisnik
ima). Korisnik ne ostvaruje pravo na dodatne pogodnosti za registraciju.
4. Promotivni period traje od 05.08.2018. do 30.09.2018. ili do isteka zaliha Paketa, ovisno
o tome što ranije nastupi.
5. Korisnik može kupiti Paket samo jednom po svom OIBu i samo s jednim računom na kojem
se nalaze sva tri UHU proizvoda.
6. Korisnik aktivacijom SIM kartice iz Paketa dobiva 10 GB podatkovnog prometa koji će biti
aktivirani u roku od 24 h po aktivaciji kartice. Njihova valjanost ističe 30. dan od aktivacije.
7. Stanje i valjanost računa Korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150# i tipka za
poziv, slanjem besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880 ili na Moj Tele2.
8. Korisnik ostvaruje pravo i na druge redovne promocije prema uvjetima korištenja istih.
9. Deaktivacijom SIM kartice, prelaskom s bonova na pretplatu ili prijenosom broj u drugu
mrežu, Korisnik gubi pravo na korištenje 10 GB iz Paketa
10. SIM kartica će biti aktivirana na prodajnom mjestu prilikom kupovine.
11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
Internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici
www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa
podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 05.08.2018.