Uvjeti korištenja promocije UHU i TELE2 2019


Uvjeti korištenja promocije UHU i TELE2 2019.
1. Svi korisnici koji u razdoblju od 15.08.2019. do 30.09.2019.g. (promotivni period) kupe 3 UHU proizvoda koji
su navedeni na istom računu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Korisnik) imaju pravo na Tele2
prodajnom mjestu u promotivnom periodu kupiti uređaj HUAWEI Y5 2018 (u daljnjem tekstu: Uređaj), po
povoljnijoj cijeni, a uz koji se veže aktivacija promocije UHU 2019 (u daljnjem tekstu: Promocija) za odabrani
Tele2 broj na bonove (u daljnjem tekstu: Broj). Korisnici kupovinom Uređaja i aktivacijom Promocije pristaju
na ove uvjete korištenja promocije UHU i Tele2 (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Za ostvarenje prava na kupovinu Uređaja i aktivaciju Promocije, Korisnik treba:
a. biti fizička osoba
b. na Tele2 prodajnom mjestu predočiti račun na kojem se nalaze 3 UHU proizvoda kupljena unutar
promotivnog perioda
c. ispuniti zahtjev za registraciju Broja (vidi točku 4. ovih Uvjeta korištenja)
d. aktivirati jednu od Slagalica:
i. 0 GB i 1000 jedinica min/SMS
ii. 2 GB i 200 jedinica min/SMS
iii. 2 GB i 1000 jedinica min/SMS
iv. 6 GB i 200 jedinica min/SMS
v. 6 GB i 1000 jedinica min/SMS
vi. 10 GB i 600 jedinica min/SMS
vii. BEZBROJ GB i 1000 jedinica min/SMS 2019
3. Promocijom korisnik dobiva 1 GB podatkovnog prometa kroz period od 12 mjeseci od aktivacije Promocije.
4. Registracija Korisnika prilikom kupovine Uređaja je obvezna, a prilikom koje Korisnik dalje podatke poput
imena i prezimena, broja telefona, OIB-a, adrese, email (ako ga korisnik ima) Korisnik ne ostvaruje pravo na
dodatne pogodnosti za registraciju.
5. Promotivni period u kojem je moguća kupovina Uređaja i aktivacija Promocije traje od 15.08.2019. do
30.09.2019. ili do isteka zaliha Uređaja, ovisno o tome što ranije nastupi.
6. Aktivirana Promocija nije prenosiva na drugi Tele2 broj na bonove ili na Tele2 broj na pretplatu.
7. Korisnik može kupiti Uređaj samo jednom po svom OIB-u i samo s jednim računom na kojem se nalaze sva
3 UHU proizvoda.
8. 1 GB iz Promocije aktivirat će se unutar 24 sata nakon aktivacije jedne od navedenih slagalica iz točke 2d. ili
nakon kupovine Uređaja ako Broj već ima aktiviranu jednu od slagalica navedenih u točki 2d. Svaki idući GB
iz Promocije bit će dodijeljen 30. dan nakon dodjele prvog ako u trenutku dodjele Broj ima aktivnu jednu od
slagalica iz točke 2d. Podatkovni promet iz Promocije ističe 30.dana od aktivacije i moguće ga je koristiti
samo za podatkovni promet u Hrvatskoj.
9. Stanje i valjanost računa Korisnik može provjeriti putem portala Moj Tele2, biranjem kombinacije *150# te
pritiskom tipke za poziv te slanjem besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880 koji se ne
naplaćuje.
10. Korisnik ostvaruje pravo i na druge redovne promocije prema uvjetima korištenja istih.
11. Korisnik gubi pravo na korištenje Promocije deaktivacijom Broja, prelaskom Broja s bonova na pretplatu,
prijenosom Broja u drugu mrežu te prestankom korištenja jedne od Slagalica iz točke 2d.
12. SIM kartica bit će aktivirana na prodajnom mjestu prilikom kupovine.
13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati,
Opći uvjeti poslovanja Tele2, Uvjeti korištenja Slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 15.08.2019. i izmijenjeni su 13.09.2019.