Uvjeti korištenja promocije za korisnike American Express Start kartice
Uvjeti korištenja promocije za korisnike American Express Start kartice

1. Svi korisnici American Express Start kartice koji u promotivnom razdoblju od 15.04.2018. - 15.10.2018. kupe govornu SIM
karticu uz korištenje bonova ili prenesu broj u Tele2 mrežu na broj uz bonove ili su ujedno postojeći Tele2 korisnici bonova
(u daljnjem tekstu Korisnici) imaju pravo na promociju kojom dobivaju 1 GB tijekom 6 mjeseci uz prvu mjesečnu nadoplatu
računa bonom Dvadesetpetica i više (u daljnjem tekstu: Promocija) te prihvaćaju ove uvjete korištenja (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja) za Tele2 korisnike bonova.
2. Korisnici mogu aktivirati Promociju dolaskom na Tele2 prodajno mjesto i predočenjem American Express Start kartice ili
brošure Student Program ako se u trenutku zahtjeva za aktivacijom nalaze na jednoj od Slagalica (u daljnjem tekstu
Slagalica):
a) 1GB i 200 jedinica min/SMS
b) 5GB i 200 jedinica min/SMS
c) 1GB i 1000 jedinica min/SMS
d) 5GB i 1000 jedinica min/SMS
3. Nakon aktivacije promocije, 1 GB podatkovnog prometa dodjeljuje se jednom mjesečno u sljedećih 6 mjeseci uz uvjet
nadoplate računa bonom Dvadesetpetica ili više. Ukoliko se promocija aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog
mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se
kao nadoplata sljedećeg mjeseca. Ako korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom Dvadesetpetica ili više, ne gubi
pogodnost za preostale mjesece. Podatkovni paket se dodjeljuje u roku od najviše 24 h od nadoplate.
4. Valjanost podatkovnog paketa od 1GB je 30 dana.
5. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1GB ako promijeni tarifu na neku koja nije
navedena u članku 2., deaktivacijom SIM kartice ili prelaskom na pretplatu. Korisnik ne može ponovo aktivirati Promociju
jednom kad je izgubio pravo na nju.
6. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih
poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim
uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2
pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Uvjeti
korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web
stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.14.2018.