Uvjeti korištenja promocije za korisnike American Express Start kartice

Uvjeti korištenja promocije za korisnike American Express Start
kartice

1. Svi korisnici American Express Start kartice koji u promotivnom razdoblju od 16.10.2017. -
15.04.2018. kupe govornu SIM karticu uz korištenje bonova ili prenesu broj u Tele2 mrežu
na broj uz bonove ili su ujedno postojeći Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu Korisnici)
imaju pravo na promociju kojom dobivaju 1 GB tijekom 6 mjeseci uz prvu mjesečnu nadoplatu
računa bonom Dvadesetpetica i više (u daljnjem tekstu: Promocija) te prihvaćaju ove uvjete
korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2 korisnike bonova.
2. Korisnici mogu aktivirati Promociju dolaskom na Tele2 prodajno mjesto i predočenjem
American Express Start kartice ili brošure Student Program ako se u trenutku zahtjeva za
aktivacijom nalaze na jednoj od Slagalica (u daljnjem tekstu Slagalica):
a. 1GB i 200 jedinica min/SMS
b. 5GB i 200 jedinica min/SMS
c. 1GB i 1000 jedinica min/SMS
d. 5GB i 1000 jedinica min/SMS
3. Nakon aktivacije promocije, 1 GB podatkovnog prometa dodjeljuje se jednom mjesečno u
sljedećih 6 mjeseci uz uvjet nadoplate računa bonom Dvadesetpetica ili više. Ukoliko se
promocija aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio
sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se kao
nadoplata sljedećeg mjeseca. Ako korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom
Dvadesetpetica ili više, ne gubi pogodnost za preostale mjesece. Podatkovni paket se
dodjeljuje u roku od najviše 24 h od nadoplate.
4. Valjanost podatkovnog paketa od 1GB je 30 dana.
5. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1GB ako
promijeni tarifu na neku koja nije navedena u članku 2., deaktivacijom SIM kartice ili
prelaskom na pretplatu. Korisnik ne može ponovo aktivirati Promociju jednom kad je izgubio
pravo na nju.
6. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na
način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2
pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge,
o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 16.10.2017.