Uvjeti korištenja promocije za korisnike Zlatne karte Jesen 2017


Uvjeti korištenja promocije za korisnike Zlatne karte Jesen 2017

1. Svi korisnici studentske Zlatne karte koji u promotivnom razdoblju od 16.10.2017. - 15.04.2018. kupe
govornu SIM karticu uz korištenje bonova ili prenesu broj u Tele2 mrežu na broj uz bonove ili su ujedno
postojeći Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu Korisnici) imaju pravo na promociju kojom dobivaju
1 GB tijekom 6 mjeseci uz prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom Dvadesetpetica i više (u daljnjem
tekstu: Promocija) te prihvaćaju ove uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2
korisnike bonova.
2. Korisnici mogu aktivirati Promociju dolaskom na Tele2 prodajno mjesto i predočenjem brošure Zlatna
karta ako se u trenutku zahtjeva za aktivacijom nalaze na jednoj od Slagalica (u daljnjem tekstu
Slagalica):
a. 1GB i 200 jedinica min/SMS
b. 5GB i 200 jedinica min/SMS
c. 1GB i 1000 jedinica min/SMS
d. 5GB i 1000 jedinica min/SMS
3. Nakon aktivacije promocije, 1 GB podatkovnog prometa dodjeljuje se jednom mjesečno u sljedećih 6
mjeseci uz uvjet nadoplate računa bonom Dvadesetpetica ili više. Ukoliko se promocija aktivira između
25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno
nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata sljedećeg mjeseca. Ako
korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom Dvadesetpetica ili više, ne gubi pogodnost za preostale
mjesece. Podatkovni paket se dodjeljuje u roku od najviše 24 h od nadoplate.
4. Valjanost podatkovnog paketa od 1GB ističe 30. dan od dana aktivacije.
5. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1GB ako promijeni tarifu na
neku koja nije navedena u članku 2., deaktivacijom SIM kartice ili prelaskom na pretplatu. Korisnik ne
može ponovo aktivirati Promociju jednom kad je izgubio pravo na nju.
6. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 16.10.2017.