Uvjeti korištenja promocije za nove korisnike bonova na Tele2 prodajnim mjestima


Uvjeti korištenja promocije za nove korisnike bonova na Tele2 prodajnim mjestima


1. Od 1.3.2013. do 30.4.2013. korisnici koji na Tele2 prodajnim mjestima kupe govorni start paket i odmah na
prodajnom mjestu nadoplate račun s 50 ili više kuna ostvaruju pravo na paket od 500 SMS poruka prema svim
mrežama (tarife Osnovna, novi Smart, Revolucija, Pričalica), odnosno 50 minuta prema svim mrežama (nova
tarifa Smiley).

2. Pogodnost od 500 SMS poruka prema svim mrežama ostvaruju korisnici koji aktiviraju tarife Osnovna tarifa,
Smart, Revolucija ili Pričalica. Pogodnost od 50 minuta prema svim mrežama ostvaruju korisnici koji aktiviraju
tarifu Smiley. Valjanost oba paketa je 30 dana od dana aktivacije.

3. Stanje i valjanost paketa pogodnosti nakon aktivacije provjerava se biranjem kombinacije *150# te potom
treba odabrati 1 za Opcije.

4. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

5. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.