Uvjeti korištenja promocije Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketaUvjeti korištenja promocije Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa

1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog promotivnog start paketa Korisnik prihvaća Uvjete korištenja promocije
Zauvijek (dalje: Uvjeti).

2. Ukoliko korisnik svakog kalendarskog mjeseca nadoplaćuje korisnički račun s 50 ili 100 kuna, na račun će
biti pridodane bonus kune, na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa u iznosu od minimalno
50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata od 50 do 99 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 kuna, a ako je ista
u iznosu od 100 kuna ili više, dobit će bonus od 50 kuna na računu. Za dobivanje bonusa Korisnik može
nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova (50 – 500 kuna). Pravo na dodatne kune na računu Korisnik
ostvaruje zauvijek ukoliko svaki mjesec jednom nadoplati račun bonom od minimalno 50 kuna.

3. Bonus kune ostvarene na način opisan u točki 2 mogu se trošiti na pozive prema svim mrežama u
Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne
mogu se trošiti na roaming, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. Bonus kune će
biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom. Ukoliko se SIM kartica aktivira između 25. i zadnjeg
dana kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik
izvrši unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata sljedećeg mjeseca.

4. Ukoliko Korisnik od 01.03.2013. prijeđe na neku od sljedećih tarifa: Revolucija, Pričalica, novi Smart (uz 35
kuna naknade s uključenih 1000 minuta prema svim mrežama i 1 GB) ili novi Smiley (uz 35 kuna naknade s
uključenih 1000 SMS poruka prema svim mrežama i 1 GB), Korisnik gubi pravo na promociju.

5. Ukoliko Korisnik jedan mjesec ne nadoplati svoj račun bonom od minimalno 50 kuna, izgubit će pravo na
dodjelu bonus kuna kod nadoplate bonom od 50 ili više kuna. Pri prelasku na druge tarife korisnik zadržava ili
gubi pravo na promociju ovisno o trenutno važećim uvjetima za tarifu na koju prelazi.

6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.