Uvjeti korištenja promocije Zlatna karta jesen 2016. za korisnike glasovnih usluga na bonove


Uvjeti korištenja promocije Zlatna karta jesen 2016. za korisnike glasovnih usluga na bonove

1. Aktivacijom promocije Zlatna karta jesen 2016. (u daljnjem tekstu: Promocija) Tele2 korisnik glasovnih usluga na
bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije Zlatna karta jesen 2016. za Tele2
korisnike glasovnih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Promociju mogu iskoristiti korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu dodijeljenu u sklopu promotivne
ponude "Zlatna karta jesen 2016" od 10.10.2016.

3. Korisnici koji aktiviraju SIM karticu iz Članka 2 ostvaruju pravo na aktivaciju slagalice Surf2 s dodatnih 1000
jedinica minuta i poruka tijekom 12 mjeseci po cijeni od 49 kuna za 30 dana. Ponuda se aktivira slanjem ključne
riječi PROMOSURF2 na broj 13888. Poruka na broj 13888 naplaćuje se po cijeni redovne SMS poruke. Slagalica
se automatski produljuje svakih 30 dana ukoliko se na račun nalazi dovoljan iznos za produljenje.
Korisnik koji aktivira karticu iz navedene Ponude ostvaruje i pravo na promociju s 1 GB jednom mjesečno u
sljedećih 12 mjeseci uz uvjet nadoplate računa bonom Dvadesetpetica ili više svaki mjesec. Protekom 12 mjeseci
1 GB se prestaje dodjeljivati. 1 GB vrijedi 30 dana od dodjeljivanja.

4. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju s dodatnih 1 GB tijekom 12 mjeseci. Prelaskom s bonova
na pretplatu korisniku gubi pravo na promociju.

5. Promocija s dodanih 1 GB iz točke 3 ovih Uvjeta se ne gubi ukoliko korisnik jedan mjesec ne izvrši nadoplatu
računa, ali se trajanje promocije u tom slučaju ne produljuje.

6. Mjesec u kojem korisnik aktivira SIM karticu gleda se kao prvi mjesec osim ukoliko je promocija s dodatnih 1 GB
aktivirana od 25. do zadnjeg dana u mjesecu.
Ukoliko korisnik aktivira promociju od 25. do zadnjeg dana u mjesecu ti dani će mu se pribrojiti sljedećem
kalendarskom mjesecu te će se taj cijeli period računati kao jedan period u kojem se treba izvršiti nadoplatu
računa bonom.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja tarifa, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 10.10.2016.