Uvjeti korištenja promocije Zlatna karta / proljeće 2016 za korisnike glasovnih usluga na bonove


Uvjeti korištenja promocije Zlatna karta / proljeće 2016 za korisnike glasovnih usluga na
bonove

1. Aktivacijom promocije Zlatna karta / proljeće 2016. (u daljnjem tekstu: Promocija) Tele2 korisnik glasovnih usluga
na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije Zlatna karta / proljeće 2016. za
Tele2 korisnike glasovnih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Promociju mogu iskoristiti korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu dodijeljenu u sklopu promotivne
ponude "Zlatna karta / proljeće 2016" od 28.03.2016

3. Nakon što prvi put nadoplati svoj račun s 25 ili više kuna, ostvaruje pravo na dodatne bonus kune u trajanju od
sljedećih 12 mjeseci i to na način da ostvaruje 50% bonus kuna za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom
od 25 ili više kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva prema
svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim mrežama
u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive i
poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

5. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način:, ako je prva mjesečna nadoplata 25kn
Korisnik će dobiti 12,5 bonus kuna, ako je 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna, a ako je ista 100
kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna na račun, ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti
dodatnih 100 bonus kuna, ako je nadoplata 400 kuna korisnik će dobiti 200 bonus kuna.

6. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja korisničkog
računa je sljedeći:
a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley,Totalna i Klasik i bonus paketi dodijeljeni u
promociji.
b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik
može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze
pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket
100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog
prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
c) zatim se troše Bonus kune,
d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

7. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti obaviješten SMS
porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se
provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

8. Korisnik koji aktivira karticu iz navedene Ponude ostvaruje pravo na promociju s 1GB jednom mjesečno u
sljedećih 12 mjeseci uz uvjet nadoplate računa s 25kn ili više svaki mjesec. Protekom 12 mjeseci 1GB se prestaje
dodjeljivati. 1GB vrijedi 30 dana od dodjeljivanja.

9. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi pravo
na promociju.

10. Promocija iz točke 3 ovih Uvjeta se gubi ukoliko korisnik jedan mjesec ne izvrši nadoplatu računa. Promocija iz
točke 8 ovih Uvjeta se ne gubi ukoliko korisnik jedan mjesec ne izvrši nadoplatu računa.

11. Mjesec u kojem korisnik aktivira SIM karticu gleda se kao prvi mjesec osim ukoliko je promocija aktivirana od 25.
do zadnjeg dana u mjesecu.
Ukoliko korisnik aktivira promociju od 25. do zadnjeg dana u mjesecu ti dani će mu se pribrojiti sljedećem
kalendarskom mjesecu te će se taj cijeli period računati kao jedan period u kojem se treba izvršiti nadoplatu
računa bonom.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja tarifa, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 28.03.2016.