Uvjeti korištenja promotivne ponude "10 kn popusta na Čisto tristo Božić 2016"


Uvjeti korištenja promotivne ponude "10 kn popusta na Čisto tristo Božić 2016" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "10 kn popusta na Čisto tristo Božić
2016" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda dostupna je privatnim i poslovnim Pretplatnicima na Tele2 prodajnim mjestima, webu i
na kanalu telefonske prodaje.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 02.12.2016. do 23.04.2017.
godine ugovore korištenje tarife Čisto tristo uz obvezni podatkovni paket 3GB, 6GB, 10GB ili 15GB (15GB
je dostupno samo poslovnim korisnicima) uz obvezno trajanje ugovora na 12 ili 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 10 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife Čisto
tristo u trajanju od 24 mjeseca za korisnike koji su ugovorili tarifu uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca
odnosno u trajanju od 12 mjeseci za korisnike koji su ugovorili tarifu uz obvezno trajanje ugovora na 12
mjeseci.
5) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu
u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu
ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec
Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket na niži od
specificiranog u točci 3. ovih Uvjeta korištenja, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima
korištenja.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 02.12.2016.godine i 23.04.2017
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.