Uvjeti korištenja promotivne ponude „10 kn popusta na mjesečnu naknadu za nove korisnike“

Uvjeti korištenja promotivne ponude "10 kn popusta na mjesečnu naknadu za nove korisnike" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1) Potvrdom suglasnosti na ugovor sklopljen telefonskim putem i to za prijenos broja u Tele2 mrežu, za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili za prijenos broja s bonova na pretplatu (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "10 kn popusta na mjesečnu naknadu za nove korisnike" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).

2) Promotivna ponuda namijenjena je novim privatnim i poslovnim Pretplatnicima na kanalu telefonske prodaje.

3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 24.3.2020. do 30.4.2020. godine na kanalu telefonske prodaje sklope ugovor za tarifu RASPALI ili EKIPNA nositelj uz obvezni podatkovni paket od BEZBROJ GB bez obveznog trajanja ugovora ili uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca bez kupnje uređaja.

4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 10 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife u trajanju od 3 mjeseca za korisnike koji ugovore tarifu bez obveznog trajanja pretplatničkog odnosa, a u trajanju od 24 mjeseca za one koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca odnosno u vremenu u kojem korisnik ostaje na ugovorenoj tarifi i podatkovnom paketu.

5) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.

6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja, neovisno o tome je li tarifa na koju prelazi obuhvaćena ovom Promotivnom ponudom. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja pogodnosti.

7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.

8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.


1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 24.3.2020.