Uvjeti korištenja promotivne ponude „10 kn popusta na tarifu BEZBROJ GB 2018“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "10 kn popusta na tarifu BEZBROJ GB 2018" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "10 kn popusta na tarifu BEZBROJ
GB 2018" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima na Tele2 prodajnim mjestima,
webu i na kanalu telefonske prodaje.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 1.2.2018. do 16.10.2018. godine ugovore korištenje
tarife INTERNET BEZBROJ GB uz obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda ne može se kombinirati s promocijom "Spoji surfaj i gledaj". Korisnik koji zadovoljava
uvjete za obje promocije, može odabrati ponudu koju želi ostvariti.
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 10 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife
INTERNET BEZBROJ GB za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
Popust se primjenjuje u trajanju od 12 mjeseci za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12
mjeseci, 24 mjeseca za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca odnosno u
vremenu u kojem korisnik ostaje na tarifi uključenoj u ovu Promotivnu ponudu.
6) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti
Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći
puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 1.2.2018.godine, a izmijenjeni su 16.10.2018.