Uvjeti korištenja promotivne ponude 10. rođendan Tele2

1) Aktivacijom promotivnog poklon paketa (dalje u tekstu: Paketa) Tele2 privatni ili poslovni pretplatnik
glasovne ili podatkovne tarife (dalje u tekstu: Pretplatnik) odnosno Tele2 korisnik bonova na glasovnoj ili
podatkovnoj tarifi (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2) Pretplatnik i Korisnik aktiviraju promotivni poklon paket slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom
riječi na broj 13095. Slanje SMS poruke je besplatno u nacionalnom prometu.
3) Promotivni poklon paketi dostupni su za aktivaciju Pretplatnicima i Korisnicima u razdoblju od
01.10.2015. do 31.10.2015.
4) Poklon paketi koje Pretplatnik i Korisnik mogu aktivirati su:
a) poklon paket podatkovnog prometa od 1GB (ključna riječ: POKLONGIGA),
b) poklon paket minuta od 100 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj (ključna riječ: POKLONMINUTE)
i
c) poklon paket SMS poruka od 100 SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj (ključna riječ:
POKLONSMS).
5) Pretplatnik i Korisnik mogu aktivirati maksimalno 1 (jedan) poklon paket po svom izboru.
6) Pretplatnik aktivirani paket može koristiti do 31.10.2015. godine.
7) Korisnik aktivirani paket može koristiti u razdoblju od 30 dana od dana aktivacije.
8) Korisnik tarife Pričalica nema mogućnost aktivacije promotivnih paketa
9) Korisnik koji je aktiviran u razdoblju 01.10.2015 do 31.10.2015 ima pravo na sudjelovanje u promociji
opisanoj u čl.4 uz dodatni uvjet prethodne nadoplate računa od minimalno 25kn koja mora biti napravljena u
istom razdoblju kad traje i promocija.
10) Pretplatnici promotivni poklon paket mogu deaktivirati slanjem odgovarajuće ključne riječi SMS porukom
na broj 13095. Slanje SMS poruke je besplatno u nacionalnom prometu.
Ključne riječi za deaktivaciju promotivnih poklon paketa za pretplatnike su:
a) poklon paket podatkovnog prometa od 1GB (ključna riječ: STOPPOKLONGIGA),
Uvjeti korištenja objavljeni 01.10.2015.
b) poklon paket minuta od 100 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj (ključna riječ:
STOPPOKLONMINUTE) i
c) poklon paket SMS poruka od 100 SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj (ključna riječ:
STOPPOKLONSMS).
11) Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u poklon pakete te se naplaćuju posebno sukladno cijenama
definiranim Cjenikom usluga Tele2, a osobito se to odnosi na pozive i slanje SMS poruka prema brojevima s
dodanom vrijednosti, pozive i slanje SMS poruka prema međunarodnim brojevima i pozive i slanje SMS poruka
u međunarodnom roamingu te korištenje podatkovnog prometa u međunarodnom roamingu.
12) Neiskorištena količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i neiskorištena
količina SMS poruka i podatkovnog prijenosa uključenih u promotivne poklon pakete za Pretplatnike neće biti
prenesena u sljedeći mjesec.
13) Ukupna količina podatkovnog prometa kao i ukupna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i
fiksnim mrežama kao i ukupna količina SMS poruka u mjesecu aktivacije u promotivnom poklon paketu je u
punom iznosu tj. nije razmjerna broju dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji je aktivirao poklon paket
minuta ili SMS poruka ili podatkovnog prometa na polovici mjeseca bit će dodijeljen puni iznos minuta ili SMS
poruka ili podatkovnog prometa kako je uključeno u promotivni poklon paket.
14) U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što će Tele2
posebice smatrati slučajeve u kojima promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju
primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju iznosi 90% ukupnog odlaznog prometa prema takvim
mrežama i 10% dolaznog prometa, zatim u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje
usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga
za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje
Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim
učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
15) U slučaju promjene tarife, jednom aktiviran promotivni poklon paket Pretplatniku ostaje aktivan do
31.10.2015. i na tarifi na koju prelazi.
16) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika promotivni poklon paket se neće prenijeti
na novog Pretplatnika.
17) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
Uvjeti korištenja objavljeni 01.10.2015.
18) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik
biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.