Uvjeti korištenja promotivne ponude „14 / 9 kn popusta na ČISTO TRISTO / RASPALI uz e-račun"


Uvjeti korištenja promotivne ponude
"14 / 9 kn popusta na ČISTO TRISTO / RASPALI uz e-račun" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "14 / 9 kn popusta na ČISTO
TRISTO / RASPALI uz e-račun" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima na na Tele2 prodajnim mjestima
i web kanalu.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 17.10.2018. do 1.9.2019. godine ugovore korištenje
a) tarife ČISTO TRISTO uz obvezni podatkovni paket 5 GB ili 10 GB uz obvezno trajanje ugovora na 12
mjeseci ili 24 mjeseca te ugovorenu uslugu e-račun
ili
b) tarife RASPALI uz obvezni podatkovni paket 5 GB, 10 GB ili BEZBROJ GB uz obvezno trajanje
ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca te ugovorenu uslugu e-račun
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu:
a) 9 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife ČISTO TRISTO za korisnike koji ugovore obvezno
trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca te ugovore ili od ranije imaju ugovorenu uslugu e-račun.
b) 14 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife ČISTO TRISTO za korisnike koji ugovore obvezno
trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca te ugovore ili od ranije imaju ugovorenu uslugu e-račun.
Popust se primjenjuje u trajanju od 12 mjeseci za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12
mjeseci, 24 mjeseca za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca odnosno u
vremenu u kojem korisnik ostaje na ugovorenoj tarifi uz e-račun te jedan od obveznih podatkovnih paketa
koji ulaze u Promotivnu ponudu.
5) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti
Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći
puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 17.10.2018., a izmijenjeni 1.9.2019.
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket na niži od
specificiranog u točci 3. ovih Uvjeta korištenja, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima
korištenja.
8) Ako pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti prestane koristiti uslugu e-račun gubi pravo na
pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.