Uvjeti korištenja promotivne ponude „14 kn popusta na RASPALI 2018“Uvjeti korištenja promotivne ponude "14 kn popusta na RASPALI 2018" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "14 kn popusta na RASPALI 2018"
(dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je postojećim privatnim i poslovnim Pretplatnicima na kanalu telefonske
prodaje.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 15.03.2018. do 16.10.2018. godine na kanalu
telefonske prodaje ugovore korištenje tarife RASPALI uz obvezni podatkovni paket 10 GB ili BEZBROJ
GB uz obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 14 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife
RASPALI za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca. Popust se
primjenjuje u trajanju od 12 mjeseci za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci, 24
mjeseca za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca odnosno u vremenu u kojem
korisnik ostaje na tarifi RASPALI uz jedan od obveznih podatkovnih paketa koji ulaze u Promotivnu
ponudu.
5) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti
Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći
puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket na niži od 5 GB, gubi
pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 15.03.2018.godine, a izmijenjeni su 16.10.2018.

10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.