Uvjeti korištenja promotivne ponude „15 kn popusta na RASPALI uz e-račun“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "15 kn popusta na RASPALI uz e-račun" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "15 kn popusta na RASPALI 2018 uz e-račun - telefonska prodaja" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je postojećim privatnim i poslovnim Pretplatnicima na kanalu telefonske prodaje.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 2.9.2019. do 31.12.2019. godine na kanalu
telefonske prodaje ugovore korištenje tarife RASPALI uz obvezni podatkovni paket 5 GB uz obvezno
trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca te ugovorenu uslugu e-račun.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 15 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife
RASPALI za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca te ugovore ili
od ranije imaju ugovorenu uslugu e-račun. Popust se primjenjuje u trajanju od 12 mjeseci za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci, a 24 mjeseca za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca odnosno u vremenu u kojem korisnik ostaje na tarifi RASPALI uz e-račun te obvezni podatkovni paket 5 GB.
5) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti
Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket na niži od 5 GB, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.
8) Ako pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti prestane koristiti uslugu e-račun gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 2.9.2019.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.