Uvjeti korištenja promotivne ponude "25 kn popusta i dodatnih 2GB na Raspali"


Uvjeti korištenja promotivne ponude "25 kn popusta i dodatnih 2GB na Raspali" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "25 kn popusta i dodatnih 2GB na
Raspali" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima na Tele2 kanalu telefonske prodaje.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 29.03.2017. do 30.04.2017.
godine ugovore korištenje tarife Raspali uz obvezni podatkovni paket 3GB, 6GB, 10GB ili 15GB (15GB je
dostupno samo poslovnim korisnicima) uz obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 25 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife Raspali
te besplatnog dodatnog podatkovnog paketa od 2GB u trajanju od 24 mjeseca za korisnike koji su ugovorili
tarifu uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca odnosno u trajanju od 12 mjeseci za korisnike koji su
ugovorili tarifu uz obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci.
5) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu
u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu
ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec
Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude. Dodatni podatkovni paket od 2GB bit će
dodijeljen u punom iznosu, neovisno o danu u mjesecu kada je korisnik počeo koristiti Promotivnu ponudu.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket na niži od
specificiranog u točci 3. ovih Uvjeta korištenja, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima
korištenja.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 29.3.2017.godine
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.