Uvjeti korištenja promotivne ponude „29 kn popusta na RASPALI 2018“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "29 kn popusta na RASPALI 2018" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "29 kn popusta na RASPALI 2018"
(dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je postojećim privatnim i poslovnim Pretplatnicima na kanalu telefonske
prodaje.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 01.02.2018. do 30.04.2018. godine na kanalu
telefonske prodaje ugovore korištenje tarife RASPALI uz obvezni podatkovni paket 5GB uz obvezno
trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 29 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife
RASPALI za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca. Popust se
primjenjuje u trajanju od 12 mjeseci za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci, 24
mjeseca za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca odnosno u vremenu u kojem
korisnik ostaje na tarifi RASPALI uz obvezni podatkovni paket 5GB.
5) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti
Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći
puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket na niži od
specificiranog u točci 3. ovih Uvjeta korištenja, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima
korištenja.
8) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket na viši od
specificiranog u točci 3. ovih Uvjeta korištenja, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima
korištenja te će mu se dodijeliti promocija "19 kn popusta na RASPALI 2018.".
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 01.02.2018.godine
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.