Uvjeti korištenja promotivne ponude American Express studentska kartica i Tele2 - 2015

Uvjeti korištenja promotivne ponude American Express studentska kartica i Tele2
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Svi korisnici studentske kartice American Express koji u razdoblju od 15.10.2015. do 15.04.2016. kupe govornu
SIM karticu ili prenesenu broj u Tele2 mrežu u Tele2 centru i nadoplate račun bonom od 25 kuna ili više kuna
prihvaćaju ove Uvjete korištenja promocije American Express studentska kartica i Tele2 - Jesen 2015 za Tele2
korisnike glasovnih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice ili završenim prijenosom broja u Tele 2 mrežu.

3. Nakon prve nadoplate od 25kn i više korisniku se dodjeljuje jednokratno dodatnih 500 MB podatkovnog prometa,
te 1 GB podatkovnog prometa jednom mjesečno u sljedećih 6 mjeseci uz uvjet nadoplate računa s 25kn ili više.

4. Ako korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od minimalno 25 kuna, gubi pogodnost za preostale
mjesece.

5. Podatkovni paket se dodjeljuje u roku od max 24 h od nadoplate.

6. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi pravo
na promociju.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.10.2015.