Uvjeti korištenja promotivne ponude American Express studentska kartica i Tele2 za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove - 2016


Uvjeti korištenja promotivne ponude American Express studentska kartica i Tele2
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

1. Svi korisnici studentske kartice American Express koji u razdoblju od 15.04.2016. do 15.10.2016. kupe
govornu SIM karticu ili prenesenu broj u Tele2 mrežu u Tele2 prodajnom mjestu i nadoplate račun bonom
od 25 kuna ili više kuna prihvaćaju ove Uvjete korištenja promocije American Express studentska kartica i
Tele2 - Proljeće 2016 za Tele2 korisnike glasovnih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice ili završenim prijenosom broja u Tele 2
mrežu.

3. Nakon prve nadoplate od 25kn i više korisniku se dodjeljuje jednokratno dodatnih 500 MB podatkovnog
prometa, te 1 GB podatkovnog prometa jednom mjesečno u sljedećih 6 mjeseci uz uvjet nadoplate računa
s 25kn ili više.

4. Ukoliko se promocija aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio
sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata
sljedećeg mjeseca.

5. Ako korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od minimalno 25 kuna, gubi pogodnost za preostale
mjesece.

6. Podatkovni paket se dodjeljuje u roku od max 24 h od nadoplate.

7. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi
pravo na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.04.2016.