Uvjeti korištenja promotivne ponude American Express studentska kartica i Tele2 za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove - 2017

Uvjeti korištenja promotivne ponude American Express studentska kartica i Tele2
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

1. Svi korisnici studentske kartice American Express koji u razdoblju od 15.10.2016. do 15.04.2017. kupe govornu SIM
karticu ili prenesenu broj u Tele2 mrežu u Tele2 prodajnom mjestu i nadoplate račun bonom od 27,5 kuna ili više kuna
prihvaćaju ove Uvjete korištenja promocije American Express studentska kartica i Tele2 - Jesen 2016 za Tele2
korisnike glasovnih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice ili završenim prijenosom broja u Tele2 mrežu.

3. Nakon prve nadoplate od 27,5kn i više korisniku se dodjeljuje jednokratno dodatnih 500 MB podatkovnog prometa, te
1 GB podatkovnog prometa jednom mjesečno u sljedećih 6 mjeseci uz uvjet nadoplate računa s 27,5kn ili više.

4. Ukoliko se promocija aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg
mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata sljedećeg mjeseca.

5. Ako korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od minimalno 27,5 kuna, gubi pogodnost za preostale mjesece.

6. Podatkovni paket se dodjeljuje u roku od max 24 h od nadoplate.

7. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi pravo na
promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.10.2016.