Uvjeti korištenja promotivne ponude "Android TCL TV"


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Android TCL TV" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) u Tele2 mrežu, Tele2
pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje mogućnost kupovine Android TV TCL 49" (dalje u tekstu
Android TV) i promotivnu ponudu "Android TV" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda), te prihvaća ove
Uvjete korištenja.
2) Privatni i poslovni pretplatnik koji kupuje Android TV iz ove promotivne ponude, može kupiti maksimalno
jedan Android TV po OiB-u.
3) Promotivno razdoblje traje od 07.11.2017. do 31.12.2017. godine ili do isteka zaliha Android TVa, koja
okolnost nastupi ranije.
4) U slučaju kupovine uređaja iz Promotivne ponude preko kanala prodaje na daljinu i povrata u roku
određenom u Zakonu o zaštiti potrošača, korisnik je povrat dužan napraviti o svom trošku. Prilikom povrata
potrebno je priložiti sve sastavnice koje su dostavljene korisniku u okvirnu Promotivne ponude.
Sastavnicama u ovim Uvjetima korištenja se smatraju mobilni uređaj, router za Internet, Android TV i sva
dodatna oprema (kablovi, evo tv kartice i sl.) koje je dostavljena u Promotivnoj ponudi
5) U slučaju nedostatka jedne ili više sastavnica iz paketa Tele2 će javiti korisniku koje sastavnice nedostaju
i ukoliko iste ne budu vraćene unutar 14 dana Tele2 zadržava pravo vratiti natrag paket korisniku i odbiti
povrat.
6) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
7) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.


1 Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 07.11.2017