Uvjeti korištenja promotivne ponude „Black Friday 2018“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Black Friday 2018"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) u
Tele2 mreži uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca, Tele2 privatni i poslovni pretplatnik
(dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na sudjelovanje u promotivnoj ponudi
"Black Friday 2018" (dalje u tekstu Promocija).

2. Pravo za sudjelovanje u Promociji ostvaruju i postojeći Tele2 pretplatnici koji
potpisuju ugovornu obvezu na 24 mjeseca.

3. Promociju je moguće ostvariti samo potpisom Zahtjeva za glasovne tarife.

4. Sudjelovanjem u Promociji Pretplatnik uz kupnju jednog od sljedećih smartphone
uređaja: Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ i Samsung Galaxy Note 9
ostvaruje pravo na igraću konzolu Xbox One S i igru (iz Tele2 ponude) po vlastitom
izboru.

5. Potpisom Zahtjeva uz kupnju jednog od uređaja iz točke 4. ovih Uvjeta Pretplatnik
prihvaća Uvjete korištenja promotivne ponude "Black Friday 2018".

6. Smartphone uređaji iz Promocije se za vrijeme trajanja promocije mogu kupiti
odvojeno od dodatnog uređaja.

7. Xbox One S konzole i igre nalaze se u ograničenim količinama te u situaciji u kojoj
igre više nema na raspolaganju, pretplatnik treba izabrati igru koja je dostupna u
trenutku potpisa Zahtjeva. U situaciji kada se sve količine igraće konzole Xbox One
S podijele, Promocija prestaje te se smartphone uređaji iz točke 4. ovih Uvjeta
prodaju bez konzole.

8. Igraća konzola Xbox S može se kupiti uz druge smartphone uređaje iz Tele2 ponude
koji nisu sastavni dio Promocije ili kao samostalni uređaj po redovnoj maloprodajnoj
cijeni koja se nalazi u Tele2 cjeniku mobilnih uređaja i dodatne opreme.

9. U kanalima prodaje na daljinu igraća konzola Xbox One S bit će sastavni dio procesa
kupnje sve dok igraćih konzola ima na zalihama kanala prodaje na daljinu. Nakon što
igraćih konzola ne bude više na zalihama, smartphone uređaji iz točke 4. ovih Uvjeta
prodavat će se bez igraće konzole.

10. Promotivno razdoblje traje od 23.11.2018. do isteka zaliha uređaja koji su sastavni
dio Promocije.

11. U slučaju kupovine uređaja iz Promocije preko kanala prodaje na daljinu i povrata u
roku određenom u Zakonu o zaštiti potrošača, korisnik je povrat dužan napraviti o
svom trošku. Prilikom povrata potrebno je priložiti sve sastavnice koje su dostavljene
korisniku u okviru Promocije. Sastavnicama Promocije u ovim Uvjetima korištenja se
smatraju smartphone uređaj sa svim elementima koji se nalaze u pakiranju (npr.
punjač, kablovi, slušalice,…) i dodatni uređaj sa svim elementima koji se nalaze u
pakiranju dodatnog uređaja (npr. punjač, kablovi, slušalice,...). U slučaju nedostatka
jedne ili više sastavnica iz paketa, Tele2 će javiti korisniku koje sastavnice nedostaju
i ako iste ne budu vraćene unutar 14 dana, Tele2 zadržava pravo vratiti natrag paket
korisniku i odbiti povrat.


12. Prilikom raskida ugovorne obveze prije isteka iste, korisniku se neće zaračunavati
penali za igraću konzolu Xbox One S ako je ista kupljena u Promociji opisanoj u ovim
Uvjetima.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren
način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 23.11.2018.