Uvjeti korištenja promotivne ponude Božić 2013 za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Božić 2013.“
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Aktivacijom nove SIM kartice, prijenosom broja i prelaskom s pretplate na bonove Tele2 korisnik govornih
usluga na bonove koji aktivira novu SIM karticu u razdoblju od 15.11.2013. do 9.1.2014., odnosno koji prenese
broj u Tele2 od 15.11.2013. do 9.1.2014. ili u navedenom roku preda zahtjev za prijenos broja i koji zahtjev
kasnije bude odobren, te korisnik koji prijeđe s pretplate na bonove u razdoblju od 15.11.2013. do 9.1.2014. te
koji preda zahtjev za prijelaz na bonove od 15.11.2013. do 9.1.2014. i koji zahtjev kasnije bude odobren (dalje
u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja
promotivne ponude „Božić 2013.“ za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove (dalje u tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice. Korisniku koji prenese broj u mrežu ili
prijeđe s pretplate na bonove sukladno članku 1 ovih Uvjeta korištenja promocija će biti aktivirana automatski,
a ostali korisnici za aktivaciju promocije trebaju poslati poruku sadržaja BOZIC na broj 884. Poruka na broj 884
naplaćuje se prema cijeni tarife koju Korisnik koristi. Promocija se SMS porukom može aktivirati u razdoblju od
15.11.2013. do 9.1.2014.

3. Korisnik ostvaruje pravo na 1 GB tijekom 12 mjeseci. Korisnik ostvaruje pravo na dodatnih 1 GB na računu
na sljedeći način: jednom mjesečno za prvu mjesečnu nadoplatu računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Za
ostvarivanje pogodnosti Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na pogodnost
Korisnik ostvaruje u 12 kalendarskih mjeseci od aktivacije. Ukoliko Korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun
bonom od 50 ili više kuna, promocija će biti deaktivirana odnosno korisnik gubi pravo na paket 1 GB za
preostale mjesece.

4. Podatkovni paket 1 GB bit će aktiviran u roku od 24 sata od nadoplate računa bonom od 50 ili više kuna.
Valjanost paketa 1 GB je 30 dana od aktivacije. Stanje i valjanost paketa korisnik može provjeriti biranjem
kombinacije *150#, potom 1 za Opcije.

5. Paket dodijeljen temeljem ove promocije zbraja se s redovnim paketima Paket 100 MB, Paket 250 MB,
Paket 500 MB, Paket 1 GB i Paket 3 GB. Paket dodijeljen temeljem ove promocije ne zbraja se s podatkovnim
paketima iz tarife Smart i Smiley, nego se dodjeljuje zasebno. Ukoliko korisnik ima aktivnu tarifu Smart ili
Smiley, podatkovni paket iz tarife Smart i Smiley troši se prije paketa dodijeljenog temeljem ove promocije.
Ukoliko korisnik na svom računa ima bonus kune, pri korištenju podatkovnog prometa prvo se troše bonus
kune, a zatim paket dodijeljen temeljem ove promocije.

6. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi
pravo na promociju.

7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenima
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini
tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati Korisnika. U slučaju opetovanog kršenja članka 7 ovih
Uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo deaktiviranja korisničkog računa.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.