Uvjeti korištenja promotivne ponude „Božić 2018“

Uvjeti korištenja promocije Božić 2018

1. Svi Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) koji u promotivnom
razdoblju od 21.11.2018. 00:00:00 - 28.02.2019. 23:59:59 aktiviraju jednu od slagalica:
a. 5GB i 200 jedinica min/SMS ili
b. 5GB i 1000 jedinica min/SMS
stječu pravo na dodjelu promocije kojom dobivaju 1 GB tijekom sljedeća dvadeset četiri
mjeseca (u daljnjem tekstu: Promocija) te prihvaćaju ove Uvjete korištenja (u daljnjem
tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2 korisnike bonova.
2. Valjanost podatkovnog paketa od 1 GB ističe 30. dan od njegove aktivacije.
3. Prvi GB biti će dodijeljen unutar 24 sati od aktivacije Promocije. Drugi GB biti će dodijeljen
prvi dan mjeseca koji prvi slijedi mjesecu u kojem je aktivirana promocija, osim ako je
promocija aktivirana od 25. do zadnjeg dana u mjesecu, u kojem slučaju će drugi GB biti
dodijeljen prvi dan mjeseca koji drugi slijedi mjesecu u kojem je aktivirana promocija. Treći
GB i svaki sljedeći GB bit će dodijeljen prvi dan mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je
dodijeljen prethodni GB.
4. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1 GB ako
promijeni tarifu na neku koja nije navedena u članku 1., deaktivacijom SIM kartice ili
prelaskom na pretplatu. Korisnik nema mogućnost ponovo aktivirati Promociju jednom kad
je izgubio pravo na nju.
5. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
6. Promocija iz ovih Uvjeta korištenja dodjeljuje se prilikom aktivacije ili obnove jedne od
navedenih slagalica iz članka 1. samo ako korisnik u tom trenutku već nema aktiviranu neku
promociju kojom dobiva dodatne gigabajte bez naknade.
7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na
način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a
Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge
pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife
i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova,
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.11.2018. i izmijenjeni su 20.11.2018.