Uvjeti korištenja promotivne ponude Božićna promocija 2014 za korisnike bonove

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE
„Božićna promocija 2014“ za korisnike bonova od 14.11.2014. do 14.01.2015.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova do 13.11.2014. i koji u promotivnom periodu
od 14.11.2014 do 31.12.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 1 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 1).
Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova do 31.12.2014. i koji u promotivnom periodu
od 01.01.2015 do 14.01.2015. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 1 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 1).
2) Pogodnosti iz Ponude Mix 1 sastoje se od dodatnog podatkovnog prometa tijekom cijelog trajanja
ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog
prometa kako slijedi:
a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100, Mix tarifi 125, Mix tarifi 150, Mix tarifi 175, Mix tarifi 200, Mix tarifi 300 i Mix tarifi
400 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
3) Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova od 14.11.2014. i u promotivnom periodu od
14.11.2014 do 31.12.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 2 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 2).
Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova od 01.01.2015. i u promotivnom periodu od
01.01.2015 do 14.01.2015. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 2 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 2).
4) Pogodnosti iz Ponude Mix 2 sastoje se od dodatnog podatkovnog prometa tijekom cijelog trajanja
ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB
podatkovnog prometa.
5) Dodatni podatkovni promet Pretplatnicima će se dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu aktivacije.
6) Korisnik koji ima pravo na Ponudu Mix 1 ili Ponudu Mix 2 te koji ugovori Mix tarifu 150, Mix tarifu 175 ili
Mix tarifu 200 uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca ima pravo na 10% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje
će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj 13440.
Ukoliko ugovori Mix tarifu 300 ili Mix tarifu 400 uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24
mjeseca ima pravo na 20% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja
ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om
na broj 13440. Korisnik poruku mora poslati do 31.01.2015. ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost.
7) U slučaju prijenosa ugovora na novog Pretplatnika, pogodnosti iz opisanih ponuda se gube i novi
Pretplatnik ne može nastaviti koristiti pogodnosti iz opisanih ponuda na temelju prava koja je ostvario
prethodni Pretplatnik.
8) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja popusta mijenja tarifu sa neke od promotivnih tarifa iz
točke 4 na neku drugu promotivnu tarifu iz točke 4 unutar trajanja ugovorne obveze, korisniku će ostati
pogodnosti koje je ostvario na promotivnoj tarifi s koje prelazi. Pretplatnik gubi pravo na popust i u
slučaju da prijeđe sa pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.
9) Pretplatnik ne može promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama Korisnici koji koriste neku od ostalih Tele2 promotivnih ponuda nemaju
pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.