Uvjeti korištenja promotivne ponude Božićna promocija 2014

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
„Božićna promocija 2014“
važeći u promotivnom razdoblju od 14.11.2014. do 14.01.2015.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom
broja u Tele2, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude
„Božićna promocija 2014“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 14.11.2014. do
14.01.2015. godine ugovore korištenje jedne od tarifa navedene u točci 4. uz obvezno trajanje ugovora na 24
mjeseca.
4) Tarife su: Mix tarifa 75, Mix tarifa 100, Mix tarifa 125, Mix tarifa 150, Mix tarifa 175, Mix 200, Mix 300 i
Mix 400 (dalje u tekstu: Tarife). Uz tarifu Mix tarifa 50 Pretplatnik ne ostvaruje pravno na dodatni podatkovni
promet.
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatnog podatkovnog prometa na Tarifama iz
točke 4, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa
6) Dodatni podatkovni promet iz točke 5 će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu
aktivacije. Dodatni podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24
mjeseca.
7) Korisnik koji ugovori Mix tarifu 150, Mix tarifu 175 ili Mix tarifu 200 uz obavezno trajanje pretplatničkog
odnosa na 24 mjeseca ima pravo na 10% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja
ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj
13440.
Ukoliko ugovori Mix tarifu 300 ili Mix tarifu 400 uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca ima
pravo na 20% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom
24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj 13440. Korisnik poruku mora
poslati do 31.01.2015. ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost.
8) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja, izuzev u slučaju kada
Pretplatnik mijenja tarifu sa neke od promotivnih tarifa iz točke 4 na neku drugu promotivnu tarifu iz točke 4 unutar trajanja ugovorne obveze, u kojem slučaju će Pretplatniku ostati pogodnosti koje je ostvario na
promotivnoj tarifi s koje prelazi. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na
korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
10) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.