Uvjeti korištenja promotivne ponude Božićna promocija 2015 - Mix tarifa 75 i Revolucija


Uvjeti korištenja objavljeni: 16.11.2015.
UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
"Božićna promocija 2015 - Mix tarifa 75"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom broja
u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Božićna promocija 2015 - Mix tarifa 75" (dalje u tekstu:
Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 16.11.2015. do 31.01.2016.
godine ugovore korištenje tarife Mix tarifa 75 uz obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 1GB dodatnog podatkovnog prometa, dodatnih 250
minuta i dodatnih 250 SMS poruka u tarifi Mix tarifa 75.
5) Pretplatnik koji ugovori Promotivnu ponudu uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa ostvaruje pravo na
dodatnih 1GB podatkovnog prometa, dodatnih 250 minuta i dodatnih 250 SMS poruka tijekom trajanja
ugovorne obveze i to kako slijedi:
- 12 mjeseci uz ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci i
- 24 mjeseca uz ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca.
6) Dodatna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i količina SMS poruka u mjesecu
aktivacije bit će razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu
ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo
na polovicu pripadajuće količine minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i polovicu
pripadajućih SMS poruka iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni
iznos minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i punu količinu SMS poruka iz ove
Promotivne ponude.
Dodatna količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije je u punom iznosu tj. nije razmjeran broju dana
u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca biti će
dodijeljen puni iznos podatkovnog prometa iz Promotivne ponude.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
Uvjeti korištenja objavljeni: 16.11.2015.
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.
Uvjeti korištenja objavljeni: 16.11.2015.

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
"Božićna promocija 2015 - Revolucija"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom broja
u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Božićna promocija 2015 - Revolucija" (dalje u tekstu:
Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 16.11.2015. do 31.01.2016.
godine ugovore korištenje tarife Revolucija (dostupna za aktivaciju od 20.11.2012.) uz obvezno trajanje
ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 2GB dodatnog podatkovnog prometa i 50 kuna popusta
na iznos mjesečne naknade u tarifi Revolucija (dostupna za aktivaciju od 20.11.2012.).
5) Pretplatnik koji ugovori Promotivnu ponudu uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa ostvaruje pravo na
dodatnih 2GB podatkovnog prometa i 50 kuna popusta na iznos mjesečne naknade tijekom trajanja
ugovorne obveze i to kako slijedi:
- podatkovni promet i popust se dodjeljuje 12 mjeseci uz ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog
odnosa na 12 mjeseci i
- podatkovni promet i popust se dodjeljuje 24 mjeseca uz ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog
odnosa na 24 mjeseca.
6) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu
u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu
ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec
Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
Dodatna količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije je u punom iznosu tj. nije razmjeran broju dana
u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca biti će
dodijeljen puni iznos podatkovnog prometa iz Promotivne ponude.
Uvjeti korištenja objavljeni: 16.11.2015.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.