Uvjeti korištenja promotivne ponude Božićna promocija za Tele2 pretplatnike 2013Uvjeti korištenja promotivne ponude
„Božićna promocija za Tele2 pretplatnike 2013“

1. Prihvaćanjem ponude za zasnivanje novog (ili produljenje postojećeg) obveznog razdoblja trajanja
postojećeg Tele2 pretplatničkog ugovora sklapanjem ugovora na Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima, u
razdoblju od 15.11.2013. do 31.01.2014. godine, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje
pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude
„Božićna promocija za Tele2 pretplatnike 2013“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Potpisivanjem Zahtjeva za zasnivanje novog ugovora ili potpisivanjem Zahtjeva za produljenje ugovora
Pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. U sklopu Božićne ponude za rezidencijalne i poslovne Tele2 pretplatnike, od 15.11.2013. do 31.01.2014.,
svim novim i postojećim Tele2 pretplatnicima koji potpišu novi ugovor, ili produlje postojeći ugovor, na 24
mjeseca, Tele2 daruje 1GB dodatnog podatkovnog prometa u tarifi kroz 12 mjeseci korištenja. Korisnicima
će se dodatni podatkovni promet dodijeliti u obliku besplatnog proporcionalno obračunatog paketa.

4. Tarifni modeli uključeni u promociju: Tarifa 75, Tarifa 100, Revolucija 135, Revolucija 150 i Revolucija 195.

5. Pravo na promotivnu pogodnost imaju sljedeći korisnici:

Novi privatni i poslovni Tele2 pretplatnici koji u promotivnom periodu potpišu obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca na jednoj od pretplatničkih tarifa uključenih u promociju. Pod novim pretplatnicima podrazumijevamo i korisnike koji prenesu svoj broj u Tele2 mrežu i sklope pretplatnički ugovor te Tele2 korisnike brojeva na bonove koji sklope pretplatnički ugovor. Postojeći privatni i poslovni Tele2 pretplatnici koji u promotivnom periodu potpišu produženje ugovora uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca na jednoj od tarifa uključenih u promociju (bez obzira jesu li tu tarifu imali ranije ili su na nju prešli u trenutku potpisivanja ugovora).
6. Ukoliko Tele2 pretplatnik tijekom trajanja Promotivne ponude prijeđe na neku drugu tarifu navedenu u
točki 4 ovih Uvjeta korištenja, i u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, pravo na pogodnost iz Promotivne
ponude nastavlja teći i na novoj tarifi.

7. Tijekom mjeseca aktivacije promotivne pogodnosti iz točke 3., pretplatniku će biti dodijeljena pogodnost
proporcionalno danima korištenja promocije, što znači da, primjerice, ukoliko mu je promotivna ponuda
aktivirana 20. dana u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina promotivnog podatkovnog paketa. Sljedeći
mjesec bit će mu dodijeljen čitav promotivni podatkovni paket.


8. Ukoliko Pretplatnik prijeđe na uslugu na bonove izgubit će pravo primanja navedenih promotivnih
pogodnosti.

9. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne
može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

10. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama ili popustima koje Pretplatnik koristi ili želi koristiti.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.