Uvjeti korištenja promotivne ponude "Chilli SMS" za Tele2 korisnike govornih usluga na bonoveUvjeti korištenja promotivne ponude „Chilli SMS“
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog pakiranja u sklopu promocije „Chilli SMS“ korisnik
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Chilli SMS“ za Tele2 korisnike govornih
usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice iz navedenog pakiranja.
Korisnik koji naruči i aktivira govornu SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja ostvaruju pravo na
promociju u kojoj nadoplatom računa bonom od 50 ili više kuna ostvaruju pravo na 1000 SMS-
ova tijekom 3 kalendarska mjeseca.

3. Korisnik ostvaruje pravo na 1000 SMS-ova na računu na sljedeći način: za prvu mjesečnu
nadoplatu računa bonom u iznosu od minimalno 50 kuna tijekom 3 kalendarska mjeseca. Za
aktivaciju paketa s 1000 SMS-ova Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2
bonova. Ako Korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od najmanje 50 kuna, ne gubi
pogodnost za preostale mjesece.

4. SMS paket će biti aktiviran u roku od 24 sata od nadoplate računa bonom od 50 ili više
kuna. Valjanost paketa iznosi 30 dana od aktivacije paketa. Ako Korisnik prije isteka
navedenog roka, a u novom kalendarskom mjesecu nadoplati račun s 50 ili više kuna,
novoaktivirani paket 1000 SMS-ova će se zbrojiti s eventualno preostalim iznosom od
prethodnog paketa, te će se primijeniti novo razdoblje valjanosti od 30 dana.

5. SMS paket dodijeljen temeljem ove promocije troši se nakon SMS paketa dodijeljenih u tarifi
(npr. tarifa Smiley ili Totalna tarifa). Ako Korisnik kupi dodatni SMS paket, eventualno preostali
iznos iz paketa dodijeljenog temeljem ove ponude bit će zbrojen s novoaktiviranim paketom te
će se primijeniti novo razdoblje valjanost od 30 dana.

6. Stanje i valjanost paketa može se provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 1 za Opcije.

7. Na SIM kartici iz ove ponude aktivirana je tarifa Pričalica. Cijene i pogodnosti tarife Pričalica
definirane su važećim cjenikom. Ako Korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju s
SMS paketom. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisnik gubi pravo na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.