Uvjeti korištenja promotivne ponude „Dobre vibracije“

Uvjeti korištenja promotivne ponude "Dobre vibracije"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz ugovornu obvezu
na 24 mjeseca, Tele2 privatni i poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na
sudjelovanje u promotivnoj ponudi "Dobre vibracije" (dalje u tekstu Promocija).

2. Pravo za sudjelovanje u Promociji ostvaruju i postojeći Tele2 pretplatnici koji potpisuju ugovornu obvezu na 24 mjeseca na glasovnim tarifama.

3. Promociju je moguće ostvariti na tarifama Čisto Tristo, Čisto Tristo Surf, Ekipna, Biznis Ekipna, Raspali, Raspali Surf.

4. Sudjelovanjem u Promociji Pretplatnik uz kupnju jednog od sljedećih smartphone uređaja (dalje u tekstu: Glavni uređaj): Huawei P30 Lite, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P Smart Z ostvaruje pravo na odabir jednog od sljedećih uređaja: bežični bluetooth zvučnik JBL Flip 5, JBL Live BT400 BLK bežične bluetooth slušalice ili bežične bluetooth slušalice Mi True Wireless Earphones 2 (dalje u tekstu: Dodatni uređaj).

5. Potpisom Zahtjeva uz kupnju jednog od Glavnih uređaja ovih Uvjeta Pretplatnik prihvaća Uvjete
korištenja promotivne ponude "Dobre vibracije".

6. Glavni uređaji iz Promocije se za vrijeme trajanja promocije ne mogu kupiti odvojeno od Dodatnog
uređaja, te je odabir Dodatnog uređaja obvezan ako je isti dostupan na prodajnom mjestu za vrijeme
sklapanja ugovorne obveze.

7. Dodatni uređaji se nalaze u ograničenim količinama te u situaciji u kojoj određenog dodatnog uređaja
više nema na raspolaganju Pretplatnik treba izabrati jedan od uređaja koji su dostupni u trenutku potpisa Zahtjeva. U slučaju kada niti jedan Dodatni uređaj nije na raspolaganju Glavni uređaj se kupuje po jednakoj cijeni kao i s Dodatnim uređajem.

8. Promotivno razdoblje traje od 16.06.2020. do 16.08.2020. godine ili do isteka zaliha Glavnih i/ili
Dodatnih uređaja koji su sastavni dio Promocije, odnosno koja god od okolnosti nastupi ranije.

9. U slučaju kupovine uređaja iz Promocije preko kanala prodaje na daljinu i povrata u roku određenom
Zakonom o zaštiti potrošača, Pretplatnik je dužan vratiti sve sastavnice koje su dostavljene Pretplatniku
u okviru Promocije. Sastavnicama Promocije se smatraju Glavni uređaj sa svim elementima koji se
nalaze u pakiranju (npr. punjač, kablovi, slušalice i sl.) i Dodatni uređaj sa svim elementima koji se
nalaze u pakiranju dodatnog uređaja (npr. punjač, kablovi, slušalice i sl.). U slučaju nedostatka jedne ili
više sastavnica iz paketa odnosno njihova oštećenja, Tele2 zadržava pravo vratiti natrag paket
Pretplatniku i odbiti povrat.

10. Prilikom prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, u naknadu za prijevremeni raskid se
Pretplatniku neće uračunati vrijednost Dodatnog uređaja.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 16.06.2020.