Uvjeti korištenja promotivne ponude "Double donut" za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Double donut“
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog pakiranja u sklopu promocije „Double donut“ korisnik prihvaća ove
Uvjete korištenja promotivne ponude „Double donut“ za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove (u daljnjem
tekstu: Korisnik).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice iz navedenog pakiranja. Korisnik koji naruči i
aktivira govornu SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja ostvaruju pravo na promociju u kojoj nadoplatom računa
bonom od 50 ili više kuna ostvaruje pravo na 500 MB i 500 SMS-ova tijekom 3 kalendarska mjeseca.

3. Korisnik ostvaruje pravo na 500 MB i 500 SMS-ova na računu na sljedeći način: za prvu mjesečnu
nadoplatu računa bonom u iznosu od minimalno 50 kuna tijekom 3 kalendarska mjeseca. Za aktivaciju paketa
s 500 MB i 500 SMS-ova Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na paket Korisnik
ostvaruje jednom mjesečno tijekom 3 kalendarska mjeseca. Ako Korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun
bonom od najmanje 50 kuna, ne gubi pogodnost za preostale mjesece.

4. Podatkovni paket s 500 MB i paket s 500 SMS-ova bit će aktiviran u roku od 24 sata od nadoplate računa
bonom od 50 ili više kuna. Valjanost paketa iznosi 30 dana od aktivacije paketa. Ako Korisnik prije isteka
navedenog roka, a u novom kalendarskom mjesecu nadoplati račun s 50 ili više kuna, novoaktivirani paketi s
500 MB i 500 SMS-ova će se zbrojiti s eventualno preostalim iznosom od prethodnog paketa, te će se
primijeniti novo razdoblje valjanosti od 30 dana.

5. Podatkovni paket 500 MB i paket s 500 SMS-ova dodijeljen temeljem ove promocije troši se nakon
podatkovnog odnosno SMS paketa iz tarife Smiley ili Smart. Ako Korisnik kupi dodatni podatkovni ili SMS
paket, eventualno preostali iznos iz podatkovnog odnosno SMS paketa dodijeljenog temeljem ove ponude bit
će zbrojen s novoaktiviranim paketom te će se primijeniti novo razdoblje valjanost od 30 dana.

6. Stanje i valjanost paketa može se provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 1 za Opcije.

7. Na SIM kartici iz ove ponude aktivirana je tarifa Pričalica. Cijene i pogodnosti tarife Pričalica definirane su
važećim cjenikom. Ako Korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju s paketima 500 MB i 500 SMS.
Prelaskom s bonova na pretplatu Korisnik gubi pravo na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.