Uvjeti korištenja promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2 - Ljeto 2016


Uvjeti korištenja promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2

1. U sklopu posebne promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2, prepaid korisnik (dalje u tekstu:
Korisnik) koji je u Tele2 mreži ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim
Uvjetima korištenja promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2 za Tele2 korisnike bonova govornih
usluga (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

2. Pogodnosti za postojeće Tele2 korisnike (dalje u tekstu: Preporučitelj ili Preporučitelji) su pravo na 500
MB podatkovnog prometa sljedećih 12 mjeseci po svakom mobilnom broju koji je podnio zahtjev za
prijenos broja iz druge mreže u Tele2 prepaid do 31.07.2016. i prvi put nadoplatio bon s 50 kn i više.
Preporučitelj ostvaruje pravo na maksimalno 2 500 MB podatkovnog prometa koji mogu biti aktivni u
istom trenutku na osnovu ove promocije.

3. Preporučitelji će biti pozvani na sudjelovanje u promociji putem SMS-a od strane Tele2, te isti mogu
sudjelovati u promociji i pozivati druge korisnike drugih mreža na sudjelovanje u promociji.

4. Korisnik koji je preporučen (dalje u tekstu: Preporučeni korisnik) u sklopu promotivne ponude Dovedi
prijatelja u Tele2 ostvaruje pravo na pogodnost od 1 GB dodatnog podatkovnog prometa jednom
mjesečno u sljedećih 12 mjeseci koja vrijedi od trenutka prijenosa broja u Tele2 prepaid, a pogodnost
se aktivira nakon svake prve nadoplate u mjesecu s 50 kn. Zahtjev za prijenos broja mora biti podnesen
do 31.07.2016

5. Dodatni podatkovni promet koji se aktivira u iznosu od 500 MB za Preporučitelja i 1 GB za
Preporučenog korisnika traje 30 dana i troši se nakon tarifnog paketa podatkovnog prometa iz tarife
Totalna, Smart i Smiley.

6. U slučaju da Preporučeni korisnik jedan mjesec ne nadoplati bon s 50 kn ili više, neće dobiti 1 GB, ali
mu promocija ostaje u originalnom trajanju od 12 mjeseci od kad je prvi put nadoplatio bon s 50 kn,
ukoliko sljedeći mjesec nadoplati bon s 50 kn i više Preporučeni korisnik će dobiti 1 GB.

7. Za Preporučitelja promocija se trajno ukida ukoliko:
? Prenese broj na Tele2 pretplatu
? Prenese broj u drugu mrežu
? Broj se trajno ugasi
? Istekom 12 mjeseci nakon što je zadnji korisnik kojeg je preporučio prešao u Tele2.
? Ukoliko Preporučeni broj više nije uTele2 Prepaid mreži.
U slučaju da Preporučitelj ima neaktivan prepaid račun (ako je istekla valjanost bona), dodatni promet
se ne dodjeljuje, a nakon što račun ponovno postane aktivan promet će se početi dodjeljivati ponovo
do isteka 12 mjeseci za svakog korisnika koji je prešao u Tele 2 posebno računajući od datuma prelaska
pojedinog korisnika.


8. Za Preporučenog korisnika promocija se ukida trajno ukoliko:
? Prenese broj na Tele2 pretplatu
? Prenese broj u drugu mrežu
? Broj se trajno ugasi
? Istekom 12 mjeseci nakon što je prešao u Tele2

U slučaju da Preporučeni korisnik ima neaktivan prepaid račun (ako je istekla valjanost bona), dodatni
promet se ne dodjeljuje, a nakon što račun ponovno postane aktivan promet će se početi dodjeljivati
ponovo do isteka 12 mjeseci od prelaska u Tele2

9. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju.

10. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 23.06.2016.