Uvjeti korištenja promotivne ponude „Dovedi prijatelja u Tele2" za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2


1. U sklopu posebne promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2, prepaid korisnik (dalje u tekstu: Korisnik)
koji je u Tele2 mreži ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima
korištenja promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2 za Tele2 korisnike bonova govornih usluga (dalje u
tekstu: Uvjeti korištenja)

2. Pogodnosti za postojeće Tele2 korisnike (dalje u tekstu: Preporučitelj ili Preporučitelji) su pravo na 500 MB
podatkovnog prometa sljedećih 12 mjeseci po svakom mobilnom broju koji je napravio prijenos broja iz
druge mreže u Tele2 prepaid do 15.07.2015 i prvi put nadoplatio bon s 50 kn i više. Preporučitelj ostvaruje
pravo na maksimalno 2,5 GB podatkovnog prometa koji mogu biti aktivni u istom trenutku na osnovu ove
promocije.

3. Preporučitelji će biti pozvani na sudjelovanje u promociji putem SMSa od strane Tele2, te isti mogu
sudjelovati u promociji i pozivati druge korisnike drugih mreža na sudjelovanje u promociji.

4. Korisnik koji je preporučen (dalje u tekstu: Preporučeni korisnik) u sklopu promotivne ponude Dovedi
prijatelja u Tele2 ostvaruje pravo da ukoliko prenese broj u Tele2 prepaid do 15.07.2015., nakon svake
prve nadoplate u mjesecu s 50 kn i više u sljedećih 12 mjeseci na pogodnost od 1 GB dodatnog
podatkovnog prometa jednom mjesečno.
5. Dodatni podatkovni promet koji se aktivira u iznosu od 500 MB za Preporučitelja i 1 GB za Preporučenog
korisnika traje 30 dana i troši se nakon tarifnog paketa podatkovnog prometa iz tarife Totalna, Smart i
Smiley.
6. U slučaju da Preporučeni korisnik jedan mjesec ne nadoplati bon s 50 kn ili više, neće dobiti 1 GB, ali mu
promocija ostaje u originalnom trajanju od 12 mjeseci od kad je prvi put nadoplatio bon s 50 kn, ukoliko
sljedeći mjesec nadoplati bon s 50 kn i više Preporučeni korisnik će dobiti 1 GB.

7. Za Preporučitelja promocija se trajno ukida ukoliko:
? Prenese broj na Tele2 pretplatu
? Prenese broj u drugu mrežu
? Broj se trajno ugasi
? Istekom 12 mjeseci nakon što je zadnji korisnik kojeg je preporučio prešao u Tele2

U slučaju da Preporučitelj ima neaktivan prepaid račun (ako je istekla valjanost bona), dodatni promet
se ne dodjeljuje, a nakon što račun ponovno postane aktivan promet će se početi dodjeljivati ponovo do isteka 12 mjeseci za svakog korisnika koji je prešao u Tele 2 posebno računajući od datuma
prelaska pojedinog korisnika.


8. Za Preporučenog korisnika promocija se ukida trajno ukoliko:
? Prenese broj na Tele2 pretplatu
? Prenese broj u drugu mrežu
? Broj se trajno ugasi
? Istekom 12 mjeseci nakon što je prešao u Tele2

U slučaju da Preporučeni korisnik ima neaktivan prepaid račun (ako je istekla valjanost bona), dodatni promet
se ne dodjeljuje, a nakon što račun ponovno postane aktivan promet će se početi dodjeljivati ponovo do isteka
12 mjeseci od prelaska u Tele2
9. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju.

10. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


13. Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.07.2015.