Uvjeti korištenja promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2

Uvjeti korištenja promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2

1. U sklopu posebne promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2 (dalje u tekstu: Promocija), Tele2
korisnik bonova na glasovnim tarifama (dalje u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način
i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude Dovedi prijatelja u Tele2 (dalje
u tekstu: Uvjeti korištenja)

2. Korisnik koji poziva prijatelje u Tele2 mrežu (dalje u tekstu: Preporučitelj) može pozvati najviše 5
prijatelja iz drugih mobilnih mreža (dalje u tekstu: Preporučeni korisnik) koji mogu sudjelovati u
promotivnoj ponudi.

3. Preporučitelj i Preporučeni korisnik prihvaćaju ove Uvjete korištenja slanjem SMS poruka kako je
naznačeno u točci 4. ovih Uvjeta korištenja.

4. Preporučitelj ostvaruje pravo na dodjelu 25 kuna na bonus račun tijekom 12 mjeseci za svakog
Preporučenog korisnika koji uspješno prenese broj u Tele2 mrežu kao korisnik bonova uz ispunjenje
sljedećih uvjeta:

a. ako se uspješno prijavi u Promociju putem SMS poruke sadržaja ZELIM na nenaplatni broj
13554
b. ako ga Preporučeni korisnik po prelasku u Tele2 mrežu na bonove prijavi SMS porukom koja
sadrži Preporučiteljev broj u formatu 3859xabcdefg, 09xabcdefg ili 9xabcdefg na nenaplatni
13554.
c. uz prvu mjesečnu nadoplatu računa Preporučenog korisnika minimalno bonom Pedesetica
tijekom 12 mjeseci.

25 kuna na bonus račun dodjeljuju se unutar 48 sati nakon prve mjesečne nadoplate računa
Preporučenog korisnika minimalno bonom Pedesetica.

5. Preporučeni korisnik nakon prijenosa u Tele2 mrežu kao korisnik bonova ostvaruje pravo na dodjelu
25 kuna na bonus račun tijekom 12 mjeseci uz svaku prvu mjesečnu nadoplatu svog računa minimalno
bonom Pedesetica. 25 kuna na bonus račun dodjeljuju se unutar 48 sati nakon prve mjesečne
nadoplate računa Preporučenog korisnika minimalno bonom Pedesetica.

6. Za Preporučitelja promocija se trajno ukida ukoliko:
? Prenese broj na Tele2 pretplatu
? Prenese broj u drugu mrežu
? Broj se trajno ugasi ? Istekom 12 mjeseci nakon što je zadnji korisnik kojeg je preporučio prešao u Tele2.
? Ukoliko Preporučeni broj više nije u Tele2 Prepaid mreži.

7. U slučaju da Preporučitelj ima neaktivan račun na bonove (ako je istekla valjanost bona), 25 kuna na
bonus račun se ne dodjeljuju. Nakon što račun ponovno postane aktivan, 25 kuna na bonus račun
počet će se dodjeljivati ponovo do isteka 12 mjeseci nakon prve mjesečne nadoplate računa na bonove
Preporučenog korisnika.

8. Za Preporučenog korisnika promocija se ukida trajno ukoliko:
? Prenese broj na Tele2 pretplatu
? Prenese broj u drugu mrežu
? Broj se trajno ugasi
? Istekom 12 mjeseci nakon što je prešao u Tele2

9. U slučaju da Preporučeni korisnik ima neaktivan račun na bonove (ako je istekla valjanost bona), 25
kuna na bonus račun se ne dodjeljuju. Nakon što račun ponovno postane aktivan, 25 kuna na bonus
račun počet će se dodjeljivati ponovo do isteka 12 mjeseci nakon prve mjesečne nadoplate računa na
bonove Preporučenog korisnika.

10. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 13.12.2016.