Uvjeti korištenja promotivne ponude „Dovedi prijatelja“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Dovedi prijatelja 2020" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) novi Tele2 privatni
pretplatnik (dalje u tekstu: Novi pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Dovedi prijatelja
2020." (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
Postojeći pretplatnik (dalje u tekstu: Postojeći pretplatnik) prihvaća Uvjete korištenja promotivne ponude
"Dovedi prijatelja 2020." dijeljenjem koda koji je preuzeo putem poveznice koja mu je poslana SMSom.
2) Promotivna ponuda namijenjena je Postojećim pretplatnicima koji su to postali u listopadu 2013., 2014.,
2015. i 2016. godine ili su u posljednjih 12 mjeseci sudjelovali u SMS anketi u kojoj su na pitanje "Kolika je
vjerojatnost da bi preporučili Tele2" dali ocjenu 8-10 te novim pretplatnicima koji od Postojećih korisnika dobiju
promotivni kod te ga iskoriste prilikom ugovaranja pretplatničkog odnosa.
3) Postojeći pretplatnik koji ispunjava kriterije iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja zaprimit će u promotivnom
periodu od 15.1.2020.-29.2.2020. promotivni kod. Promotivni kod može proslijediti bilo kojoj osobi a ukoliko ta
osoba ugovori pretplatu na Tele2 tarifama Ekipna - nositelj, Raspali ili Čisto Tristo uz ugovornu obvezu na 24
mjeseca ostvaruje pravo na pogodnosti iz točke 5.
4) Novi pretplatnik koji zaprimi proslijeđeni Promotivni kod može ga iskoristiti ukoliko postane Tele2 pretplatnik
u periodu od 15.1.2020.-29.2.2020. godine i to prijenosom broja s bonova na pretplatu, prijenosom broja iz
druge mreže u Tele2 mrežu ili uzimanjem potpuno novog broja te ugovori tarifu Ekipna - nositelj, Raspali ili
Čisto Tristo uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca.
5) Promotivna ponuda za Postojeće pretplatnike se sastoji od 50% popusta na mjesečnu naknadu tarife
(uključujući i obvezni podatkovni paket) u trajanju od 2 mjeseca. Ovu pogodnost Postojeći pretplatnik može
ostvariti do tri puta, za prva tri iskorištena Promotivna koda. Dakle, Postojeći pretplatnik može ostvariti 50%
popusta na mjesečnu naknadu tarife najviše 6 mjeseci. Dodatno, Postojeći pretplatnik čiji se kod iskoristi pet
puta, na dar dobiva mobilni telefon Huawei Y7. Popust na iznos mjesečne naknade dodijelit će se u punom
iznosu od prvog računa koji slijedi nakon iskorištenog koda. Popust na mjesečnu naknadu za drugi i treći
iskorišteni kod aktivirat će se po završetku popusta dodijeljenih za prvi odnosno drugi iskorišteni kod.
6) Promotivna ponuda za Novog pretplatnika se sastoji od dvije vrste pogodnosti:
a) Popust na mjesečnu naknadu: 50% popusta na mjesečnu naknadu tarife (uključujući i obvezni
podatkovni paket) u trajanju od 2 mjeseca počevši od 2. mjeseca korištenja usluge ili
b) Popust na uređaj: Umanjenje opcije uređaj za 10 kn mjesečno kroz cijelo trajanje ugovorne obveze,
počevši od početka korištenja usluge.
Novi pretplatnik ima pravo iskoristiti onaj popust koji je naveden u Promotivnom kodu koji je dobio od
Postojećeg pretplatnika. Promotivni kodovi za popust na mjesečnu naknadu dodijeljeni su Postojećim

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 15.1.2020.
pretplatnicima koji su postali Tele2 pretplatnici u listopadu 2013. i 2015. ili su u anketi sudjelovali u neparnom
mjesecu, a Promotivni kodovi za popust na uređaj dodijeljeni su Postojećim pretplatnicima koji su postali Tele2
pretplatnici u listopadu 2014. i 2016. ili su u anketi sudjelovali u parnom mjesecu.
7) Postojeći pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti ima pravo promijeniti tarifu u skladu s Pravilima
za promjenu tarifa.
8) Novi pretplatnik koji tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti promijeni tarifu na neku od tarifa koja nije
obuhvaćena ovom Promotivnom ponudom, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima
korištenja te mora vratiti do tad ostvarene pogodnosti što će mu biti zaračunato na sljedećem ispostavljenom
računu za Tele2 usluge.
9) Novi pretplatnik koji tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti zatraži trajno isključenje ili prelazak s pretplate
na bonove dužan je vratiti do tad ostvarene pogodnosti što će mu biti zaračunato na zadnjem ispostavljenom
računu za Tele2 usluge zajedno s ostalim naknadama za prijevremeni raskid ugovora.
10) U slučaju da Novi pretplatnik prenese ugovor na drugog pretplatnika pogodnost iz ove promocije gubi se i
drugi pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni
Pretplatnik.
11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.