Uvjeti korištenja promotivne ponude "Gigasnack" za Tele2 korisnike govornih usluga na bonoveUvjeti korištenja promotivne ponude „Gigasnack“
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog pakiranja u sklopu promocije Gigasnack korisnik prihvaća ove Uvjete
korištenja promotivne ponude „Gigasnack“ za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove (u daljnjem tekstu:
Korisnik).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice iz navedenog pakiranja. Korisnik koji naruči i
aktivira govornu SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja ostvaruje pravo na promociju u kojoj nadoplatom računa
bonom od 50 ili više kuna ostvaruje pravo na 1 GB tijekom 3 kalendarska mjeseca.

3. Korisnik ostvaruje pravo na 1 GB na računu na sljedeći način: za prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom u
iznosu od minimalno 50 kuna tijekom 3 kalendarska mjeseca. Za aktivaciju paketa s 1 GB Korisnik može
nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na paket Korisnik ostvaruje jednom mjesečno tijekom 3
kalendarska mjeseca. Ako Korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od najmanje 50 kuna, ne gubi
pogodnost za preostale mjesece.

4. Podatkovni paket 1 GB bit će aktiviran u roku od 24 sata od nadoplate računa bonom od 50 ili više kuna.
Valjanost paketa iznosi 30 dana od aktivacije paketa. Ako Korisnik prije isteka navedenog roka, a u novom
kalendarskom mjesecu nadoplati račun s 50 ili više kuna, novoaktivirani paket 1 GB će se zbrojiti s eventualno
preostalim iznosom od prethodnog paketa, te će se primijeniti novo razdoblje valjanosti od 30 dana.

5. Podatkovni paket 1 GB dodijeljen temeljem ove promocije troši se nakon podatkovnih paketa iz tarifa Smart
i Smiley. Ako Korisnik kupi dodatni paket (100 MB, 250 MB, 500 MB, 1 GB i/ili 3 GB), eventualno preostali
iznos iz paketa dodijeljenog temeljem ove ponude bit će zbrojen s novoaktiviranim paketom te će se primijeniti
novo razdoblje valjanost od 30 dana.

6. Stanje i valjanost paketa može se provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 1 za Opcije.

7. Na SIM kartici iz ove ponude predaktivirana je tarifa Pričalica. Cijene i pogodnosti tarife Pričalica definirane
su važećim cjenikom. Ako Korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na
pretplatu Korisnik gubi pravo na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.