Uvjeti korištenja promotivne ponude „INA i TELE2 Napumpani Start paket“ za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

Uvjeti korištenja promotivne ponude "INA i TELE2 Napumpani Start paket" za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog pakiranja dostupnog samo u prodavaonicama INA-e korisnik
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "INA i Tele2 Napumpani Start paket" (u daljnjem
tekstu: Ponuda). za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik).

2. Korisnik koji kupi i aktivira govornu SIM karticu iz navedenog pakiranja ostvaruje pravo na promociju u kojoj dobiva 1 GB dodatnog podatkovnog prometa tijekom 12 mjeseci. Podatkovni promet se dodjeljuje jednom mjesečno i to za prvu nadoplatu računa bonom od minimalno 50 kn u mjesecu.

3. Ako Korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od najmanje 50 kuna, gubi pogodnost za preostale mjesece. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisnik gubi pravo na promociju

4. Dodatni 1 GB biti će aktiviran u roku od 24 h od nadoplate računa bonom od 50 ili više kuna. Valjanost dodatnog 1 GB iznosi 30 dana od aktivacije.

5. Mjesec u kojem korisnik aktivira SIM karticu gleda se kao prvi mjesec osim ukoliko je kartica aktivirana od 25. do zadnjeg dana u mjesecu.
Ukoliko korisnik aktivira SIM karticu od 25. do zadnjeg dana u mjesecu ti dani će mu se pribrojiti
sljedećem kalendarskom mjesecu te će se taj cijeli period računati kao jedan period u kojem se treba
izvršiti nadoplatu računa bonom.

6. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 16.6.2016.