Uvjeti korištenja promotivne ponude Kaufland i Tele2 za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Kaufland i Tele2“
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog pakiranja dostupnog samo na prodajnim mjestima Kaufland korisnik
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Kaufland i Tele2“ za Tele2 korisnike govornih usluga na
bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice. Korisnik koji aktivira SIM karticu sukladno
Članku 1 ovih Uvjeta korištenja promocija će automatski biti aktivirana.

3. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za prvu mjesečnu nadoplatu računa
bonom u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 50
bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 100 bonus kuna na račun. Ako je prva mjesečna nadoplata
200 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 200 bonus kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik može nadoplatiti račun
svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje jednom mjesečno tijekom šest
mjeseci od aktivacije. Pravo na bonus kune Korisnik gubi ukoliko jedan od navedenih šest mjeseci ne nadoplati
račun bonom od minimalno 50 kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva prema
svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim mrežama
u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive,
roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

5. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
- prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart i Smiley koje su dostupne za aktivaciju od 01.03.2013.
- potom se troše Bonus kune,
- zatim se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati
na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-Opcije“).
Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta),
SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250
MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
- i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun.
6. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od
dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za
Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

7. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi
pravo na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.