Uvjeti korištenja promotivne ponude Kolovoz 2014 - dodatni podatkovni promet za nove Tele2 pretplatnike od 01.08. do 24.08.2014.

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
„KOLOVOZ 2014 – DODATNI PODATKOVNI PROMET“
važeći u promotivnom razdoblju od 01.08.2014. do 24.08.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u
tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Kolovoz 2014 – dodatni podatkovni
promet“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda je dostupna novim Pretplatnicima i korisnicima koji u promotivnom razdoblju prenesu broj
u Tele2 mrežu te zasnuju pretplatnički odnos za neku od promotivnih tarifa.
3) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
4) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 01.08.2014. do 24.08.2014.
godine ugovore korištenje jedne od promotivnih tarifa uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca.
5) Promotivne tarife su: Mix tarifa 75, Mix tarifa 100, Mix tarifa 125, Mix tarifa 150 i Mix tarifa 175 (dalje u tekstu:
Promotivne tarife). Uz tarife: Mix tarifa 50, Mix tarifa 200, Mix tarifa 300 i Mix tarifa 400 Pretplatnik ne ostvaruje
pravno na dodatni podatkovni promet.
6) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatnog podatkovnog prometa na Promotivnim tarifama
iz točke 5, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog prometa kako slijedi:

a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatnih 1 GB podatkovnog prometa,
c) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa,
d) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatnih 1 GB podatkovnog prometa i
e) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa.

7) Dodatni podatkovni promet iz točke 6. će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu
aktivacije. Dodatni podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze.

8) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za promjenu
tarifa, gubi pravo na pogodnost kako je definirana ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost
i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta. 9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

10) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.

11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.