Uvjeti korištenja promotivne ponude "Ljetna promocija mobilnog interneta 2015."


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
"Ljetna promocija mobilnog interneta 2015"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (u
daljnjem tekstu: Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Ljetna
promocija mobilnog interneta 2015" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 02.07.2015. do
08.06.2016. godine ugovore korištenje jedne od tarifa navedene u točci 4. uz obvezno trajanje ugovora na 12
mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Tarife su (dalje u tekstu: Tarife) Mobilni Internet M, Mobilni Internet L i Mobilni Internet XL.
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu popusta na iznos mjesečne naknade ugovorene
Tarife.
Tarife za Mobilni Internet M L XL
Popust na iznos mjesečne naknade 30 kuna 50 kuna 50 kuna
Popust će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 12 mjeseci ako je Pretplatnik
ugovorio ugovornu obvezu na 12 mjeseci. Popust će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj.
tijekom 24 mjeseca ako je Pretplatnik ugovorio ugovornu obvezu na 24 mjeseca.
6) Popust iz točke 5. će se Pretplatnicima dodijeliti u sukladno danu aktivacije, primjerice Pretplatnik koji
tarifu za Mobilni Internet aktivira na polovici mjeseca ostvarit će polovicu popusta na iznos mjesečne naknade.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.