Uvjeti korištenja promotivne ponude "Ljetni internet paketi 2015"


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
"Ljetni Internet paketi 2015"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Aktivacijom Ljetnog paketa 3GB ili Ljetnog paketa 10GB (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paketi)
Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih
paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici tarife za Mobilni Internet S, M, L ili XL koji u promotivnom
razdoblju od 02.07.2015. do 08.06.2016. godine aktiviraju jedan od podatkovnih paketa navedenih u točci
4.
4) Pretplatnici koji nisu poslovni korisnici tarife za Mobilni Internet S, M, L ili XL u razdoblju od 02.07.2015. do
08.06.2016. mogu slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na broj 13880 aktivirati pakete
dodatnog podatkovnog prometa kako slijedi:
Ljetni paket 3GB Ljetni paket 10GB
Količina uključenog podatkovnog prometa 3GB 10GB
Ključna riječ za aktivaciju LJETO3 LJETO10
Ključna riječ za deaktivaciju STOPLJETO3 STOPLJETO10
Broj na koji se šalje poruka za aktivaciju ili deaktivaciju 13880
5) Novčani iznos naknade pojedinog Podatkovnog paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je
dostupan na www.tele2.hr.
6) Pretplatnici koji su poslovni korisnici pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika u razdoblju
od 02.07.2015. do 08.06.2016., na ovlaštenom Tele2 prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike
ili putem portala Moj Tele2, a deaktiviraju slanjem ključne riječi kako je definirano u ovim Uvjetima korištenja
u točci 4.
7) Podatkovni promet iz Ljetnog paketa 3GB i Ljetnog paketa 10GB se dodjeljuje u punom iznosu bez obzira
na datum aktivacije paketa. U skladu s time, Pretplatniku će se naplatiti i puni iznos naknade za odabrani
podatkovni paket bez obzira na datum aktivacije paketa.
8) Podatkovni paketi su jednokratni te se mogu koristiti od dana aktivacije do posljednjeg dana obračunskog
razdoblja (mjeseca unutar kojeg je podatkovni paket aktiviran) odnosno do potrošnje podatkovnog prometa
uključenog u paket, što god nastupi prije. Paket se neće automatski aktivirati u sljedećem obračunskom
razdoblju ili nakon što Pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenog u paket.
9) Neiskorišteni volumen podatkovnog prometa se ne prenosi u iduće obračunsko razdoblje.
10) Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema broju
13880 su besplatne.
11) Nakon što Pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se naplaćuje po redovnim
cijenama tarife koju Pretplatnik koristi, a kako je utvrđeno službenim Cjenikom Tele2.
12) Naknada za Podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu tarife
koju Pretplatnik koristi.
13) Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim
Cjenikom Tele2.
14) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine podatkovnog prometa šaljući ključnu
riječ MB? na broj 13880.
15) Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
16) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
17) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.