Uvjeti korištenja promotivne ponude Ljeto 2012 za Tele2 pretplatnike


1

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Ljeto 2012“ za Tele2 pretplatnike

1. Prijenosom broja u Tele2 mrežu i sklapanjem pretplatničkog ugovora u razdoblju od 26.07.2012.
do 31.10.2012. godine, Tele2 pretplatnik koji nije pravna osoba te koji pretplatnički odnos ne
zasniva za potrebe obrta (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i
pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Ljeto 2012“ (dalje u tekstu:
Uvjeti korištenja).

2. Uspostavom prvog poziva nakon uspješno dovršenog prijenosa broja u Tele2 mrežu, Pretplatnik
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Ljeto 2012“ (dalje u tekstu: Promotivna
ponuda).

3. Pravo na promociju ostvaruju Tele2 pretplatnici koji prilikom podnošenja zahtjeva za zasnivanje
pretplatničkog odnosa odaberu jednu od sljedećih pretplatničkih tarifa: Knock-out 50, Knock-out
100, Knock-out 150, Među nama 50, Među nama 100 te Smart 100 i Smart 200.

4. Tele2 pretplatnici iz točke 3. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo na popust nakon što tijekom
određenog mjeseca dosegnu odabrani iznos Minimalne Mjesečne Potrošnje (dalje u tekstu
skraćeno: MMP), na način kako slijedi:
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 50 kuna, mjesečni popust od 25 kuna će
mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 50 kuna
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 100 kuna, mjesečni popust od 50 kuna će
mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 100 kuna
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 150 kuna, mjesečni popust od 50 kuna će
mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 150 kuna
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 200 kuna, mjesečni popust od 50 kuna će
mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 200 kuna

5. Tijekom prvog mjeseca aktivacije Tele2 pretplatniku će biti dodijeljen popust proporcionalno
danima korištenja promocije, što znači, ukoliko je uspješno prenio broj 20. dana u mjesecu, bit će
mu dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen puni iznos
mjesečnog popusta. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja Pretplatnik
ostvaruje u fiksnom trajanju od 12 mjeseci od trenutka uspješnog prijenosa broja u Tele2 mrežu.

6. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking,
mPrijevoz te ostale usluge s dodanom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena
naknada za uporabu radijske frekvencije.

2

8. Ukoliko Tele2 pretplatnik tijekom trajanja Promotivne ponude prijeđe na neku drugu tarifu
navedenu u točki 3. ovih Uvjeta korištenja, i u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, pravo na
popust iz Promotivne ponude nastavlja teći i na novoj tarifi.

9. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Pretplatnik prijeđe na prepaid tijekom
trajanja Promotivne ponude.

10. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni
Pretplatnik.

11. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim
Tele2 promotivnim ponudama ili popustima koje Pretplatnik koristi ili želi koristiti.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.