Uvjeti korištenja promotivne ponude "Ljubav nema granica"-pretplatnici

Uvjeti korištenja promocije Bezbroj GB 24 sata za Valentinovo

1. Aktivacijom dnevnog podatkovnog paketa "Bezbroj GB 24 sata" (u daljnjem tekstu: Paket)
Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije Bezbroj
GB 24 sata za Valentinovo (u daljnjem tekstu: Promotivna ponuda).

2. Promociju mogu aktivirati svi Tele2 pretplatnici na glasovnim tarifama.

3. Svi korisnici koji zatraže aktivaciju Paketa slanjem ključne riječi VALENTINOVO na broj
13441 od 12.2.2018. u 12h do 13.2.2018. u 20h, ostvaruju pravo na ovu Promotivnu ponudu.
Na taj način zatražen Paket se aktivira 14. veljače 2018. godine u 00:00:00h i traje do 14.
veljače 2018. godine u 23:59:59h.

4. Poruke prema broju 13441 ne naplaćuju se.

5. Valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su važećim
Tele2 cjenikom.

6. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne datum valjanosti paketa.

7. Paket se može koristiti paralelno s ostalim podatkovnim paketima (iz tarife i dodatnim
podatkovnim paketima) s tim da Bezbroj GB 24 sata ima prioritet trošenja. Po isteku perioda
od 24 sata od aktivacije Paketa nastavljaju se trošiti ostali paketi iz i izvan tarife prema
njihovom prioritetu trošenja.

8. Paket sadrži 7 GB koje Korisnik može iskoristiti u roamingu unutar EU/EEA bez dodatne
naknade. Nakon potrošenih 7 GB podatkovni promet u roamingu se naplaćuje sukladno
cijenama tarife na kojoj se korisnik nalazi, a utvrđene su Cjenikom telekomunikacijskih usluga
u Tele2 HR mreži.

9. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju na dan 14.02.2018.