Uvjeti korištenja promotivne ponude Misija

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
„MISIJA“
važeći u promotivnom razdoblju od 25.08.2014. do 13.11.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom
broja u Tele2, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude
„Misija“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 25.08.2014. do
13.11.2014. godine ugovore korištenje jedne od tarifa navedene u točci 4. uz obvezno trajanje ugovora na 24
mjeseca.
4) Tarife su: Mix tarifa 75, Mix tarifa 100, Mix tarifa 125, Mix tarifa 150 i Mix tarifa 175 (dalje u tekstu:
Tarife). Uz tarife: Mix tarifa 50, Mix tarifa 200, Mix tarifa 300 i Mix tarifa 400 Pretplatnik ne ostvaruje pravno na
dodatni podatkovni promet.
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatnog podatkovnog prometa na Tarifama iz
točke 5, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog prometa kako slijedi:
a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatnih 1 GB podatkovnog prometa,
c) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa,
d) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatnih 1 GB podatkovnog prometa i
e) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa.
6) Dodatni podatkovni promet iz točke 5. će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu
aktivacije. Dodatni podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24
mjeseca.
7) Korisnik koji ugovori Mix tarifu 100 uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca ima pravo
na dodatnih 512MB podatkovnog prometa tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje
će ostvariti slanjem ključne riječi MBPLUS SMS-om na broj 13440. Dodatni podatkovni promet se u mjesecu aktivacije tarife i dodjele podatkovnog prometa dodjeljuje u punom iznosu bez obzira na datum aktivacije tarife.
Korisnik poruku mora poslati do 31.12.2014. ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost.
8) Korisnik koji ugovori Mix tarifu 150, Mix tarifu 175 ili Mix tarifu 200 uz obavezno trajanje pretplatničkog
odnosa na 24 mjeseca ima pravo na 10% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja
ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj
13440. Ukoliko ugovori Mix tarifu 300 ili Mix tarifu 400 uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca
ima pravo na 20% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj.
tijekom 24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj 13440. Korisnik
poruku mora poslati do 31.12.2014. ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost.
9) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.
10) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
11) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
12) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
13) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.