Uvjeti korištenja promotivne ponude „Mobastična 2.0 2019.“

Uvjeti korištenja promotivne ponude "Mobastična 2.0 2019."
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) u Tele2 mreži uz
ugovornu obvezu na 24 mjeseca na tarifu Raspali i podatkovni paket Bezbroj, Tele2 privatni i poslovni
pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na sudjelovanje u promotivnoj ponudi
"Mobastična 2.0 2019." (dalje u tekstu: Promocija).

2. Pravo za sudjelovanje u Promociji ostvaruju i postojeći Tele2 pretplatnici koji potpisuju ugovornu obvezu na 24 mjeseca na tarifu Raspali i podatkovni paket Bezbroj GB.

3. Sudjelovanjem u Promociji Pretplatnik se obvezuje da koristiti i tarifu Raspali i / ili Ekipnu i obavezni
podatkovni paket Bezbroj GB te ostvaruje povlaštenu cijenu za kupnju jednog od niže navedenih
uređaja:

- Samsung Galaxy A10
- Samsung Galaxy A40
- Samsung Galaxy A50
- Samsung Galaxy A70

Povlaštena cijena bit će ostvarena kao niža mjesečna rata za jedan od prethodno navedenih uređaja.
U promotivnom periodu, uz tarifu Raspali i podatkovni paket Bezbroj GB, navedene uređaje je moguće
kupiti isključivo po uvjetima iz Promocije.

4. Sudjelovanjem u Promociji uz aktivaciju tarife Raspali i obveznih podatkovnih paketa Jedan i Pol GB,
Pet GB ili Deset GB te uz kupovinu Samsung Galaxy A50 ili Samsung Galaxy A70 korisnik ostvaruje za
to definiranu povlaštenu cijenu uređaja koja će biti ostvarena kao niža mjesečna rata primjenjiva na 24
mjeseca.

5. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjevom za produljenje ugovorne obveze
uz kupnju jednog od uređaja iz točke 3. ovih Uvjeta, Pretplatnik prihvaća Uvjete korištenja promotivne
ponude "Mobastična 2.0 2019".

6. Za vrijeme trajanja ugovorne obveze Pretplatnik nema mogućnost promijene ugovorene tarife niti
podatkovnog paketa.

7. Popust na uređaje nije primjenjiv na jednokratnu kupovinu istih.

8. Promotivno razdoblje traje od 04. listopada 2019. godine do 10. studenog 2019. godine ili do isteka
zaliha, odnosno do okolnosti koja ranije nastupi.

9. U slučaju kupovine uređaja iz Promocije preko kanala prodaje na daljinu i povrata u roku određenom u
Zakonu o zaštiti potrošača, korisnik je povrat dužan napraviti o svom trošku. Prilikom povrata potrebno
je priložiti sve sastavnice koje su dostavljene korisniku u okviru Promocije. Sastavnicama Promocije u
ovim Uvjetima korištenja se smatraju smartphone sa svim elementima koji se nalaze u pakiranju (npr.
punjač, kablovi, slušalice, upute za korištenje i sav ostali sadržaj u pakiranju,…). U slučaju nedostatka
jedne ili više sastavnica iz paketa Tele2 će javiti korisniku koje sastavnice nedostaju i ako iste ne budu
vraćene unutar 14 dana Tele2 zadržava pravo vratiti natrag paket korisniku i odbiti povrat.

10. Jedan Pretplatnik može kupiti samo jedan uređaj po uvjetima iz Promocije.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 04. listopada 2019. godine.